Size yardıma hazırız : 0 312 812 00 12

Akılcı Duygulanım Bilişsel Davranışçı Terapi Birinci Düzey Eğitimi

Tarih : 26-28 Haziran 2020

Yer : Boylam Psikiyatri Hastanesi, Ankara

AKILCI DUYGULANIM BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ Birinci Düzey Eğitimi

Eğitimciler ve süpervizörler:

Kristene Doyle

Chrysoula Kostogiannis

Ertuğrul Köroğlu

Olga Güriz

Eğitim Kayıt Ücreti:

750,00 USD

Katılımcılar, eğitim kayıt  ücretini ESENKAL Danışmanlık, Eğitim, Araştırma, Yayıncılık’ın

Ziraat Bankası, Bilkent Şube;

TR14 0001 0017 6292 4206 9950 01 IBAN no.lu TL

TR84 0001 0017 6292 4206 9950 02 IBAN no.lu USD

hesabına yatırabilirler.

Kayıt ücreti ödendikten sonra kayıt başvurusunda bulunan kişinin, bilgi@boylampsikiyatri.com adresine adını, soyadını ve e-mail adresini bildirmesi rica olunur.

BİLİŞSEL – DAVRANIŞÇI PSİKOTERAPİLER

AKILCI DUYGULANIM BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİSİ

 

Akılcı Duygulanım Bilişsel Davranışçı Terapi (ADBDT) (Rasyonel Emotif Davranış Terapisi), diğer bütün psikoterapi türlerinden değişik olarak, güçlü felsefi temelleri olan ve yaşama bakış açısında, diğer bir deyişle yaşam felsefesinde köklü değişiklikler yapılmasını amaçlayan bir psikoterapi biçimidir.

İnsanların işlevselliğinin üç ana psikolojik boyutu vardır: Bunlar düşünceler, duygular ve davranışlardır. Bu üç alan birbiriyle ilişki içindedir, birinde olan bir değişiklik çoğu zaman diğer ikisinde de birtakım değişikliklere yol açar. Dolayısıyla insanlar bir olay hakkında düşünme biçimlerini değiştirirlerse, büyük bir olasılıkla bu olay hakkında ne duyumsadıklarını ve bu olaya karşı gösterdikleri davranışsal tepkilerini de değiştirirler. Davranışlarımızdaki değişiklikler de benzer bir biçimde düşünme biçimimizde değişikliklere yol açar.

İnsanların duygularının en önemli belirleyicisi biliş, diğer bir deyişle düşüncedir. Yalın bir deyişle “Ne düşünüyorsak onu hissederiz”. Bizim kendimizi iyi ya da kötü hissetmemizi belirleyen, olaylar ya da diğer insanlar değildir; biz öyle düşündüğümüz için öyle hissederiz. Ne olup bitiyorsa bu bizim bilişsel dünyamızda olup bitmektedir. Gösterdiğimiz duygusal tepkilerin doğrudan sorumlusu bizim algılarımız, daha doğrusu algılarımıza ilişkin kendi değerlendirmelerimizdir. Dünya bir aynadır, ne düşünüyorsak dışarıda da onu görür, onu yaşarız. Ruhsal rahatsızlıklarımızın başlıca belirleyicisi de işlevsel olmayan düşünce biçimimizdir. İstenmedik tepkinin başlıca nedeni olan akılcı olmayan yerleşik düşünce hemen her zaman, açık ya da örtük bir dayatmadan (“olmazsa olmaz”cılık), korkunç görmeden, insanları derecelendirmeden ya da katlanamayacağını sanmadan kaynaklanıyordur. Yaşadığımız sıkıntı, akılcı olmayan düşünce biçimimizden kaynaklanıyorsa, yaşadığımız sıkıntıyla başa çıkmanın başlıca yolu da düşünce biçimimizi değiştirmektir. Belimizi büken, taşıdığımız yük değil, onu nasıl taşıdığımızdır.

ADBDT’de danışanın sorunlarını çözümleyebilmesi, kendi içinde, kendi kendine yaptığı konuşmaları ayırt edebilmesi, kendine özgü akılcı olmayan yerleşik düşünceleri ayıklayabilmesi, diğer bir deyişle içgörü kazanmış olması ve bunları akılcı düşüncelerle değiştirebiliyor olması gerekir. Dolayısıyla edindiği yeni davranışlar artık bir alışkanlık olması gerekir. Genel bir deyişle, olaylara yeni bir bakış açısı getirebilmeyi öğrenmiş, yeni bir yaşam felsefesi benimsemiş olması gerekir..

 

Albert Ellis Enstitüsü, ABD New York’ta yerleşik dünyaca bilinen bir psikoterapi enstitüsüdür. Bu enstitü, ruh sağlığı alanında çalışanlar için sürekli eğitim programları düzenlemekte, araştırmalar yapmakta ve halk için eğitim toplantılarını sürdürmekte, ayrıca erişkinlere, çiftlere, ailelere ve çocuklara psikoterapi uygulamaktadır.

Albert Ellis Enstitüsü, bilişsel-davranışçı psikoterapilerin öncüsü olan akılcı duygulanım bilişsel davranışçı terapisine (ADBDT) dayalı bir yaklaşım sunmaktadır. ADBDT, danışanlarına, kendi görüşlerini, yerleşik düşüncelerini ve eylemlerini yeniden gözden geçirmeyi öğreten ve kendilerinde ruhsal rahatsızlık yaratanlar yerine kendilerini geliştirmeye yönelik seçenekler koymayı öğreten eylem odaklı bir psikoterapi yaklaşımıdır.

DDDT, 1955 yılında Albert Ellis tarafından geliştirilmiş ve Albert Ellis Enstitüsü 1959 yılında kurulmuştur. Dr. Ellis çağımızın en önemli psikoterapistlerinden biri olarak anılmaktadır. Dr. Aaron T. Beck ve Dr. David Burns onun kuramına eklemelerde bulunan diğer önde gelen bilişsel-davranışçı terapistlerdir ve Journal of Rational,Emotive & Cognitive-Behaviour Therapy’de birlikte yer almaktadırlar.

 

EĞİTİM PROGRAMI

26 Haziran 2020 Cuma

 

                    09:00-12:00 Bilişsel-Davranışçı Psikoterapilere ve Akılcı Duygulanım Bilişsel Davranışçı Terapi’ye (ADBDT) Giriş

 

Dr. Albert Ellis’in ruhsal rahatsızlıklar kuramı ve ABC-OYS çatısı (Ortaya çıkartan Olay – Yerleşik düşünceler – Sonuçları [duygusal ve davranışsal]), sağlıklı ve sağlıksız olumsuz duygular, akılcı ve akılcı olmayan yerleşik düşünceler ve danışanların akılcı olmayan yerleşik düşüncelerinin uslamlanması tartışılacaktır. Son olarak terapistin kendi akılcı olmayan yerleşik düşüncelerinin nasıl kendisini tükettiği ve istenmedik durumlar karşısında kendi düşüncelerimizi, duygularımızı ve davranışlarımızı nasıl denetim altına alabileceğimiz üzerinde durulacaktır.

 

          13:00-16:00 Eşdanışmanlıkta ADBDT Uygulaması

 

 

ADBDT ve diğer bilişsel-davranışçı psikoterapiler kimi zaman çok mekanik ve yalın olarak algılanırlar. Bu terapilerin ilkelerini anlamak kolay olsa da uygulayıcılar bu terapi yöntemlerini uygulamaya geçirmenin hiç de öyle kolay olmadığını bilirler. Canlı sunumlarla, klinisyenlerin danışanlarına, rahatsızlıklarını Ortaya çıkartan Olayları, akılcı olmayan Yerleşik düşüncelerini ve bunların duygusal Sonuçlarını nasıl tanıtacakları ve akılcı olmayan yerleşik düşüncelerini nasıl Uslamlayacakları ve akılcı yerleşik düşünceleri ve uyum sağlayıcı davranışsal Sonuçları nasıl geliştirecekleri öğretilecektir. Değişik ADBDT Uslamlama yöntemleri olan mantıksal, ampirik, işlevsel/pragmatik ve davranışsal uslamlamalar üzerinde durulacaktır. Ayrıca Eşdanışmanlıkta ADBDT ve klinik ADBDT arasındaki önemli ayrımlar vurgulanacaktır.

 

          16:30-19:30 Eşdanışman Gruplarında Süpervizyon

 

Katılımcılar sekiz-on kişilik gruplara ayrılarak terapist ve danışan rollerini yaşayarak oynadıktan sonra ADBDT-sertifikalı süpervizörler tarafından canlı süpervizyon alacaklardır.

 

27 Haziran 2020 Cumartesi

 

          09:00-12:00 Bilişsel-Davranışçı Klinik Yöntemler ve Girişim Becerileri

 

 

Dr. Albert Ellis’in tanımladığı rahatsızlık veren ve rahatsızlık vermeyen duyguların ayrımının klinik uzantıları, kişinin akılcı olmayan yerleşik düşüncelerini nasıl değerlendirdiği, çözüm odaklı olmaktansa duygusal sorunlar yaşama arasındaki ayrım, ADBDT’nin pratik çözümler aramadan önce neden duygusal sorunlar üzerinde durduğu ve danışanın akılcı olmayan yerleşik düşüncelerini uslamlamadan önce hangi içgörülerin kazandırılması gerektiği kapsanacaktır. Y (Yerleşik düşünceler) – S (duygusal ve davranışsal Sonuçları) arasındaki ilişki üzerinde odaklanılacaktır, dolayısıyla danışanların kendi düşünceleri, duyguları ve davranışlarının sorumluluğunu almaları gerektiği, böylece bunları değiştirebilmek için denetimin kendi ellerinde olduğunun öğretilebileceği vurgulanacaktır. Danışanların çıkarımları ve çıkarımlarına yükledikleri anlam, bunları nasıl değerlendirdikleri arasındaki ayrım üzerinde durulacaktır. ADBDT’nin etkin-yönlendirici, değerlendirme sırasında varsayım odaklı yaklaşımı öğretilecektir. Çıkarım sürecine odaklanılarak danışanın akılcı olmayan yerleşik düşüncelerine ulaşma yöntemleri gösterilecektir. Akılcı olmayan yerleşik düşüncelere karşı çıkma yöntemleri sunulacaktır.

 

          13:00-16:00 Eşdanışman Gruplarında Süpervizyon

 

Katılımcılar sekiz-on kişilik gruplara ayrılarak terapist ve danışan rollerini yaşayarak oynadıktan sonra ADBDT-sertifikalı süpervizörler tarafından canlı süpervizyon alacaklardır.

 

          16:30-19:30 Eşdanışman Gruplarında Süpervizyon

 

Katılımcılar sekiz-on kişilik gruplara ayrılarak terapist ve danışan rollerini yaşayarak oynadıktan sonra ADBDT-sertifikalı süpervizörler tarafından canlı süpervizyon alacaklardır.

 

 

  • 28 Haziran 2020 Pazar

 

          09:00-12:00 ADDT ve Grup Terapileri

 

Bu çalışma grubunda ADBDT’nin grup terapisi için kendine özgü uygulaması ve diğer uygulamalara benzer olan yanları ve ayrımları üzerinde durulacaktır. Hem açık, hem de kapalı kısa ve uzun süreli gruplarda ADBDT uygulaması üzerinde durulacaktır, grup üyesi olabilmek için kapsama ve dışlama ölçütleri, grup terapisi sırasında uygulanabilecek girişimler, ev ödevleri ve zor danışanlarda ADBDT’nin nasıl uygulanacağı anlatılacaktır. ADBDT grubunun canlı gösterisi sunulacaktır.

 

          13:00-16:00 Eşdanışman Gruplarında Süpervizyon

 

Katılımcılar sekiz-on kişilik gruplara ayrılarak terapist ve danışan rollerini yaşayarak oynadıktan sonra ADBDT-sertifikalı süpervizörler tarafından canlı süpervizyon alacaklardır.

 

          16:00-16:30 Sınav ve Değerlendirme

 

Bu sınavı başarıyla geçenlere uluslararası geçerliği olan Primer Sertifika verilecektir.

 

Eğitim toplantılarına ve süpervizyonlara katılan katılımcılara, kurs sonunda düzenlenecek sınavı geçmeleri koşuluyla uluslararası geçerli sertifika verilecektir.

 

Size yardıma hazırız : 0 312 812 00 12

We are here to help you +90 312 812 00 12