Size yardıma hazırız : 0 312 812 00 12

Bağımlılık Tedavilerinde Beş Yönlü Yaklaşım Eğitimi

Konular

  1. Bireysel görüşme ve bireysel terapiler (isteklendirici [motivasyonel] görüşme ve isteği güçlendirme terapisi, akılcı duygulanım bilişsel davranışçı terapi, olumluluk psikolojisi [pozitif psikoloji] bağlamında yaşama anlam katma yaklaşımı, anımsatıcılarla karşılaştırma terapisi [bireysel davranışçı terapi]),
  2. Grup terapileri (bilişsel davranışçı baş etme becerileri grup terapisi, değişmenin evreleri grup terapisi),
  3. İlaç tedavileri (eşlik eden diğer ruhsal durumların [eştanıların] tedavisi, yoksunluk yönetimi [benzodiazepinler; buprenorfin-nalokson, klonidin…], koruyucu/depreşmeyi önleyici ilaç tedavileri [akamprosat, naltrekson/naltrekson implant, nalmefen, vanokserin, disulfiram, topiramat, gabapentin…)
  4. Aile danışmanlığı ve eğitimi (“CRAFT: Community Reinforcement and Family Training” programı),
  5. İzlem süreci yönetimi (Kol Kola Dayanışma: “SMART Recovery: Self-Management and Recovery Training” programı [AA’nın bilişsel davranışçı terapi yaklaşımlı seçeneği]),

Eğitimler Nerede ve Ne Zaman ?

Değişik tarihlerde yinelenecektir.| Boylam Psikiyatri Hastanesi AMATEM Eğitim Salonu

Daha ayrıntılı bilgi almak için, egitim@boylampsikiyatri.com adresine mail gönderebilirsiniz.

Eğitmenler

  • Prof. Dr. Ertuğrul Köroğlu
  • Doç. Dr. Murat Semiz
  • Doç. Dr. Murat Gülsün

Kitap

Eğitimin öncesinde Prof. Dr. Ertuğrul Köroğlu’nun “İsteklendirici [Motivasyonel] Görüşme Yöntemi Elkitabı”, “AMATEM Grup Terapisi Alıştırmaları” ve “Bağımlı Aileleri İçin Kılavuz” adlı kitapları verilecektir.

Size yardıma hazırız : 0 312 812 00 12