Size yardıma hazırız : 0 312 812 00 12

İsteklendirici (Motivasyonel) Görüşme ve Bağımlılıklarda Beş Boyutlu Tedavi Yaklaşımı Eğitimi

Tarih : 28 Nisan 2019

Yer : Boylam Psikiyatri, Levent, İstanbul

İsteklendirici (Motivasyonel) Görüşme ve Bağımlılıklarda Beş Boyutlu Tedavi Yaklaşımı Eğitimi

Bağımlılıklarda Beş Boyutlu Tedavi Yaklaşımı

 

  1. Bireysel görüşme ve bireysel terapiler (isteklendirici [motivasyonel] görüşme ve isteği güçlendirme terapisi, akılcı duygulanım bilişsel davranışçı terapi, olumluluk psikolojisi [pozitif psikoloji] bağlamında yaşama anlam katma yaklaşımı, anımsatıcılarla karşılaştırma terapisi [bireysel davranışçı terapi]),

 

  1. Grup terapileri (bilişsel davranışçı baş etme becerileri grup terapisi, değişmenin evreleri grup terapisi),

 

  1. İlaç tedavileri (eşlik eden diğer ruhsal durumların [eştanıların] tedavisi, yoksunluk yönetimi [benzodiazepinler; buprenorfin-nalokson, klonidin…], koruyucu ilaç tedavileri [akamprosat, naltrekson/naltrekson implant, nalmefen, vanokserin, disulfiram, topiramat, gabapentin…)

 

  1. Aile danışmanlığı ve eğitimi (“CRAFT: Community Reinforcement and Family Training” programı),

 

  1. İzlem süreci yönetimi (Kol Kola Dayanışma: “SMART Recovery: Self- Management and Recovery Training” programı [AA’nın bilişsel davranışçı terapi yaklaşımlı seçeneği]).

 

Eğitimciler

Prof. Dr. Ertuğrul Köroğlu

Uzm. Psk. Kutalp Köroğlu

Uzm. Psk. Bilge Kol

10:00 – 11:30             1. Oturum

12:00 – 13:30             2. Oturum

14:30 – 16:00             3. Oturum

16:30 – 18:00             4. Oturum

 

Verilen kitaplar eğitim ücretinin içindedir.

Eğitim Sırasında Verilecek Kitaplar:

• İsteklendirici (Motivasyonel) Görüşme Yöntemi – Prof. Dr. Ertuğrul Köroğlu

• AMATEM, Grup Terapisi Alıştırmaları, Prof. Dr. Ertuğrul Köroğlu

• Bağımlılıktan Kurtuluş – Prof. Dr. Ertuğrul Köroğlu

• Bağımlı Aileleri İçin Kılavuz – Prof. Dr. Ertuğrul Köroğlu

Kurs Kayıt Ücreti:

600,00 TL. + KDV (%18) (KDV dahil ücret: 708,00 TL.)

Katılımcılar kayıt kurs ücretini ESENKAL Danışmanlık, Eğitim, Araştırma, Yayıncılık’ın

Ziraat Bankası, Bilkent Şube;

TR14 0001 0017 6292 4206 9950 01 IBAN no.lu TL hesabına yatırabilirler.

Kayıt ücreti ödendikten sonra kayıt başvurusunda bulunan kişinin, bilgi@boylampsikiyatri.com adresine adını, soyadını ve e-mail adresini bildirmesi rica olunur.

Size yardıma hazırız : 0 312 812 00 12

We are here to help you +90 312 812 00 12