Size yardıma hazırız : 0 312 812 00 12

KUPON – Klinik Uygulamada Psikoloji Okulu ve Nesnel Değerlendirme Eğitimi

Klinik Uygulamada Psikoloji Okulu ve Nesnel Değerlendirme Eğitimi

1. Dönem

21 Haziran-17 Temmuz 2021 – Boylam Psikiyatri Hastanesi, Ankara4 hafta (İstenirse 5 haftaya uzatılabilir.)

 

2. Dönem

02 Ağustos-28 Ağustos 2021 – Boylam Psikiyatri Hastanesi, Ankara – 4 hafta (İstenirse 5 haftaya uzatılabilir.)

Ders Konuları

 1. Psikiyatri Görüşmesi İlkeleri, Öykü Alma, Ruhsal Muayene, Ruhsal Belirti ve Bulguların Yorumu
 2. Şizofreni Kapsamında ve Psikozla Giden Diğer Bozukluklar
 3. İkiuçlu (Bipolar) ve İlişkili Bozukluklar
 4. Depresyon Bozuklukları
 5. Kaygı (Anksiyete) Bozuklukları
 6. Takıntı-Zorlantı Bozukluğu (Obsesif-Kompulsif Bozukluk) ve İlişkili Bozukluklar
 7. Örselenme (Travma) ve Tetikleyici Etkenle (Stresörle) İlişkili Bozukluklar
 8. Çözülme (Dissosiyasyon) Bozuklukları
 9. Bedensel Belirti Bozuklukları ve İlişkili Bozukluklar
 10. Beslenme ve Yeme Bozuklukları
 11. Uyku-Uyanıklık Bozuklukları
 12. Cinsel İşlev Bozuklukları
 13. Madde ile İlişkili Bozukluklar ve Bağımlılık Bozuklukları
 14. Nörobilişsel Bozukluklar
 15. Kişilik Bozuklukları
 16. Klinik Ölçek Kullanımı ve Geçerlilik-Güvenirlik Çalışması Yapılması
 17. Klinik Test Kullanımı
 18. Bilişsel Davranışçı Psikoterapilerle Yaşam Felsefesi Değişikliği Yaratma ve ADDT (Albert Ellis modeli)
 19. Bilişsel Terapi (Beck modeli)

Eğitimler Nerede

Eğitim ve uygulamalar BOYLAM PSİKİYATRİ HASTANESİ’nde yapılacaktır.

Klinik Uygulamada Psikoloji Okulu 24 iş günü, 192 saat sürecektir.

Otuziki saati kuramsal, 160 saati uygulamalı eğitimden oluşacaktır.

Uygulamalı Eğitimlerde

 1. İlk görüşme,
 2. Test görüşmesi,
 3. Test gözlemi,
 4. Test değerlendirme ve raporlama,
 5. Grup terapisi gözlemi ve
 6. Vizitlere katılım
  uygulamaları da olacaktır.

Bilgilendirmeler

Bütün kuramsal ve uygulamalı eğitimlerde yoklama yapılacak, eğitimin sonunda katılım belgesi verilecektir. Üç günden çok devamsızlığı olanların stajla ilişiği kesilecektir.

Klinik Uygulamada Psikoloji Okulu’na katılabilmek için psikoloji 3 ya da 4’üncü sınıf lisans öğrencisi, mezunu ya da lisansüstü öğrencisi olmak gerekir.

Bütün katılımcılara, eğitim süresince öğle yemeği verilecek, Ankara’da bir merkezden BOYLAM PSİKİYATRİ HASTANESİ’ne ulaşım için servis sağlanacaktır.

Bütün katılımcılara eğitimin ilk günü 10 adet kitap verilecektir. Dolayısıyla kayıt ücreti, kitap ve eğitim gereçleri olarak geri verilecektir.

Kayıt ve Ödeme

Klinik Uygulamada Psikoloji Okulu kayıt ücreti 3.350 TL + KDV’dir. Kayıt ücreti bütün kuramsal ve uygulamalı eğitimlere katılmayı, eğitimin ilk günü verilecek 10 kitabı almayı, eğitim süresince hastanenin öğle yemeklerinden yararlanmayı ve servisle ulaşımı kapsar.

Klinik Uygulamada Psikoloji Okulu kayıt ücretinin, ESENKAL Danışmanlık, Eğitim, Araştırma, Yayıncılık‘ın, Ziraat Bankası, Bilkent Şb. TR14 0001 0017 6292 4206 9950 01 IBAN no.lu TL hesabına yatırılması gerekmektedir.

Kayıt ücretini yatırdıktan sonra ilgili banka dekontu ya da fotokopisinin aşağıdaki adrese ya da faks numarasına ulaşması durumunda kayıt işleme alınır. Başvuruya ad-soyad, iletişim adresi, telefon no., e-mail, öğrencilik ya da mezuniyet belgesi eklenmelidir. Kayıt başvuruları ulaşan katılımcı adaylarının kayıtlarının onaylandığına ilişkin (e-mail yoluyla ya da yazılı) yanıt verilir. Eğitim sekreterliğinden onay almamış kayıt başvuruları geçersizdir.

Kayıt yapıldıktan sonra para iadesi yapılmaz.

Klinik Uygulamada Psikoloji Okulu’nun Koordinatörü Fahri SARIOĞLU’dur. Ayrıntılı bilgi için ayrıca kendisiyle iletişime geçilebilir (0 312 812 00 12). E-Mail: egitim@boylampsikiyatri.com

Eğiticiler

 • Prof. Dr. Ertuğrul KÖROĞLU
 • Prof. Dr. Hamdullah AYDIN
 • Prof. Dr. Hakan TÜRKÇAPAR
 • Prof. Dr. Selçuk ASLAN
 • Prof. Dr. Ali BOZKURT
 • Prof. Dr. Levent SÜTÇİGİL
 • Doç. Dr. Murat SEMİZ
 • Doç. Dr. Murat GÜLSÜN
 • Uzm. Dr. Emre KIZIL
 • Uzm. Dr. Erkan KURU
 • Uzm. Dr. Esra ÇAVDAR KANDIRMAZ
kupo_n-logo

Klinik Uygulamada Psikoloji Okulu ve Nesnel Değerlendirme Eğitimi, psikoloji lisans öğrencilerine ve mezunlarına klinik psikoloji alanını, değişik klinik psikoloji yaklaşımlarını ve uygulamalarını tanıtmak, klinik psikoloji alanında lisansüstü eğitimine devam eden psikologlara klinik gözlem, uygulama ve eğitim olanakları sağlamak amacıyla düzenlenmektedir.

Kitaplar

Okulun başlangıcında verilecektir.

logo-boylam-alt

Size yardıma hazırız : 0 312 812 00 12

We are here to help you +90 312 812 00 12