We zijn hier om u te helpen +90 312 812 00 12

Klınısche Toepassıngsgebieden

Klınısche Toepassıngsgebıeden

Schizofrenie

Schizofrenie

Er zijn vier basisprincipes bij de behandeling van schizofrenie. Eerst wordt geprobeerd aan de hand van geneesmiddelenbehandeling de verschijnselen te verminderen en worden pogingen ondernomen om de kans op het ontstaan van ziektefasen te verkleinen. Het is erg belangrijk dat de patiënt zich aan de geneesmiddelenbehandeling houdt, de verschijnselen volgt en de psychiater erover informeert, zodat de geneesmiddelen diensovereenkomstig wordt aangepast. Het drinken van alcohol kan de gunstige effecten van de gebruikte medicatie/geneesmiddel verstoren. Het gebruik van middelen zoals “drugs” (marihuana, cannabis, papaver), cocaïne zorgt ervoor dat de symptomen/verschijnselen ernstiger worden en dat de fasen van ernstige ziekte vaker voorkomen.

Het tweede fundamentele principe bij de behandeling is het verminderen van de problemen van de patiënt. In deze context is het van het grootste belang om de spanning die voortvloeit uit familierelaties te verminderen. Hiervoor moet de familie van de patiënt realistische verwachtingen hebben, beter communiceren met de patiënt en een probleemoplossende aanpak hebben. In het leven van de patiënt, of er nu een bepaald niveau is, of er een zinvolle structuur is, of hij/zij nu deeltijds werkt of studeert, is geweldig en helpt veel. Het is niet wenselijk dat er zoveel stimulatie of geen stimulatie is in het leven. Er moet een zeker evenwichtsniveau worden bereikt om overmatige problemen thuis, op het werk, op school of in de behandeling te voorkomen. Het derde fundamentele principe is dat de patiënt over enige vaardigheden beschikt om de problemen frontaal aan te pakken. De vaardigheden van het oplossen van interpersoonlijke conflicten en het ontwikkelen van relaties met anderen, het vermogen om te gaan met negatieve ervaringen en het vermogen om te komen van een effectievere manier om psychologische symptomen te ervaren (wanen, hallucinaties, angst, depressie) moeten worden ontwikkeld. Het vierde fundamentele principe is het principe van het vergroten van de sociale basis van de patiënt. In deze context, het is een nood om meer informatie hebben over schizofrenie, aangaan van realistische verwachtingen over de patiënt, de naleving van de behandeling door de patiënt, de patiënt te helpen om een doel in zijn/haar leven te hebben. De patiënt moet worden aangemoedigd, zelfs als het gaat met kleine stappen in het omgaan met problemen en zelfhulp. Het is ook belangrijk dat hij/zij weet dat hij/zij geliefd is en dat er hoop voor hem/haar is.

Kunnen mensen die gediagnosticeerd zijn met schizofrenie genezen? Kunnen ze beter worden? In hoeverre kunnen ze genezen of verbeteren? Deze vragen, waarover al jaren wordt gediscussieerd, hebben geen definitief antwoord, maar een aanzienlijk deel daarvan heeft een zekere omvang en een andere deel is bijna zo goed als voltooid. In deze context betekent de verbetering van de ziekte dat de patiënten vrij zijn van hun wanen, hun hallucinaties, hun negatieve symptomen zoveel mogelijk worden verminderd en een bepaald werk- of schoolleven kunnen overleven. Het nemen van de nodige voorzorgsmaatregelen om het opnieuw verschijnen van ziekte te voorkomen is hier ook van groot belang. Het ontbreken van een duidelijke verschijnsel in de afgelopen twee jaar, minstense de helft van de laatste twee jaar een bepaalde baan of schoolleven gehad hebben, leven op een onafhankelijke manier en omgaan met geld, in staat zijn om te gaan winkelen, eten te voorbereiden en voor zichzelf te zorgen, evenals een vaste relatie met zijn vrouw of een vriend te onderhouden zijn symptomen te zien bij ongeveer 40-70% van de patiënten waarbij deze een significante verbetering tonen met de toegepaste behandeling. Omdat preventie van recidieven ook hier een belangrijk doel is, moet herstel van schizofrenie eerder als een proces dan als een resultaat worden gezien. Met andere woorden, het is een bijzonder veeleisende situatie, zo lang mogelijk de periode zonder verschijnselen/symptomen te verlengen, zo lang mogelijk een specifiek werk- of schoolleven te onderhouden, om naar zichzelf te kijken en om zelfvoorzienend te zijn. Het is een bijzonder gewenste situatie continue een menselijke relatie te hebben en is dit alles een proces en een manier van leven.

Manie en bipolaire stoornis

Manie en bipolaire stoornis

Het belangrijkste kenmerk van een bipolaire stoornis is overmatige stemmingswisselingen. Aan het ene uiteinde van deze overmatige stemmingswisselingen is er een periode van manie (enthousiasme, uitbundigheid) en aan de andere kant depressie (instorten/depressie).Deze ziekte wordt een stemmingsstoornis genoemd omdat de stemming allereerst de gevoelens van de patiënt beïnvloedt. Het wordt ook bipolaire stoornis genoemd omdat de gevoelens van de patiënt tussen twee uiterste gevoelens variëren zoals enthousiasme / hyperactiviteit en depressie.

In het geval van manie is er sprake van enthousiasme en uitbundigheid en de verschijnselen ervan zijn te noemen als; een opgezwollen gemoedstoestand (een teveel vreugde, enthousiasme) of een zeer gemakkelijke boosheid (excessieve prikkelbaarheid en woede), vermindering van de behoefte aan slaap, evenals het overdrijven van het belang ervan, het uitvoeren van grootse gedachten, meer spraakzaam zijn, denken dat zijn/haar gedachten met elkaar concurreren, verhoogde niveaus van activiteit en interne macht, verhoogde aandachtniveau en impulsief gedrag zonder voor te stellen op hun negatieve gevolgen. Deze periodes zijn periodes waarin de patiënt zich depressief voelt, niets van geniet, niet langer geïnteresseerd is in de activiteiten die hij/zij doet, veranderingen heeft in de wil om te eten, makkelijk moe wordt, slaapproblemen heeft, zich slecht en soms schuldig voelt, zijn/haar gedachten op een specifiek onderwerp concentreren, moeite heeft met het nemen van beslissingen, en af en toe vervangen wordt door periodes waarin de patiënt denkt: “Ik wil sterfen en zo gered zijn”. Manie of depressie kan dagen of weken duren.

De behandeling van bipolaire stoornis is de belangrijkste geneesmiddelenbehandeling. Het is bekend dat mensen die hun geneesmiddelen/medicijnen op de juiste manier gebruiken om hun welzijn voor een langere periode te handhaven. De gebruikte medicijnen moeten echter nauwlettend worden gevolgd.

Depressie

Depressie

Om te testen of u depressief bent, kunt u zelf aan de hand van volgende vragen onderzoeken:

 • Als u zich erg ongelukkig, ellendig, zielig, depressief en erg overstuur voelt.
 • Als u zich meestal moe en uitgeput voelt, heeft u het gevoel dat u helemaal geen kracht heeft;
 • Als het voor u erg moeilijk is om zelfs de kleinste taken uit te voeren;
 • Als u het niet leuk vindt om te doen wat je ooit leuk vond te doen;
 • Als u van tijd tot tijd erg nerveus en kwaad bent;
 • Als u geen mensen wilt zien of bang bent om alleen te zijn. Als het erg moeilijk voor u is om deel te nemen aan sociale activiteiten;
 • Als u niet helder kunt denken; als u uw aandacht niet kunt terugkrijgen en vergeetachtig bent;
 • Als u denkt gefaald te hebben telkens als u iets doet, bekritiseer u uzelf vaak en geeft uzelf de schuld
 • Als u denkt dat u anderen belast;
 • Als u denkt dat het van tijd tot tijd “niet de moeite waard is om te leven”;
 • Als u geen toekomst ziet; uw hoop hebt verloren; als u denkt dat wat je hebt gedaan een fout is en je altijd fouten zult maken;
 • Als u rustelozer of bozer bent dan ooit,
 • Als u geen vertrouwen in uzelf hebt;
 • Als u constant nadenkt over wat er fout gaat of wat er mis is met uzelf,
 • Als u denkt dat uw leven vol onrecht is, is overal een “onrecht”;
 • Als u slaperig bent of ’s morgens vroeg niet in slaap valt. Als u de hele nacht droomt en soms dromen ziet die u erg storen;
 • Als u niet geniet van het eten, van seks, van uw seksualiteit; als u geen eetlust heeft of als u te veel eet om van uw spanning af te komen;
 • Plots, als u alcohol begint te drinken op extreme maatregelen;
 • Als u zich te veel zorgen maakt over de lichamelijke pijnen en pijn die om een of andere reden niet te vinden zijn;
 • Als u denkt dat het leven zinloos voorbijgaat; als u een algemene terughoudendheid hebt, als u het leven niet liefhebt, als je je leven hebt gebonden, als er niet veel is dat je verbindt met het leven …

Als slechts enkele van de bovenstaande uitspraken/verklaringen meemaakt of u bekend zijn, hebt u de mogelijkheid om depressief te zijn: u moet een aanvraag indienen bij een psychiater zonder tijd te verliezen …

Paniekaanval en paniekstoornis

Paniekaanval en paniekstoornis

Om een paniekaanval diagnose te stellen, moeten ten minste vier van de volgende dertien indicatoren worden gevonden:

 • Zwelling, hartslag of verhoogde hartslag
 • Zweten
 • Trillen of geschokt zijn
 • Gevoelens van ademnood of verdrinken
 • Verstikking/asfyxie
 • Pijn op de borst of een beklemd gevoel op de borst
 • Misselijkheid of buikpijn
 • Duizeligheid, draaierigheid, vallen of flauwvallen
 • Onwerkelijke gevoelens of het gevoel gescheiden te zijn van eigenheid
 • Gevoel van gevoelloosheid of tintelingen
 • Rillingen, koude rillingen of zeer warm voelen
 • Angst om de controle te verliezen of uit te vallen
 • Angst voor de dood

De subjectieve ervaringen die tijdens een paniekaanval worden ervaren, lopen sterk uiteen. Bepaalde lichamelijke gewaarwordingen (zoals het voelen van hartslag) houden rechtstreeks verband met de resulterende fysiologische veranderingen. Anderen (zoals angst voor de dood) verschijnen als het resultaat van mentale en emotionele reacties op de genoemde fysieke gewaarwordingen. Een van de krachtigste manieren om paniekaanvallen te overwinnen, is er meer over te leren; want achterdochtigheid, onzekerheid en angst zijn de krachtigste wapens van deze ziekte.

“Moet u door een psychiater worden beoordeeld op uw paniekprobleem?”, moet u weten. Als u de diagnose van geestelijke of lichamelijke ziekte hebt, moet u er de meeste informatie over hebben. Wat is de reden? Welke andere problemen heeft u ermee? Welke hulp heeft u nodig? Hoe kunt u uzelf helpen? Een brede kennis hebben van uw situatie zal de belangrijkste reden zijn voor uw succes.

Ziekte (algemene angststoornis)

Ziekte (algemene angststoornis)

Het belangrijkste kenmerk van angststoornis is dat hij of zij bijna gedurende zes maanden elke dag overmatige angst en wanen voelt (angstige verwachtingen) over vele gebeurtenissen of activiteiten. De patiënt vindt het moeilijk om zijn/haar wanen te beheersen. Het gaat gepaard met minstens drie extra symptomen van een lijst van angst en waan, rusteloosheid, moeheid, concentratieproblemen, spierspanning en slaapstoornissen. Patiënten met angststoornis zeggen dat ze geïrriteerd zijn omdat ze constant verdrietig zijn omdat ze hun angst niet altijd als “buitensporig” beschrijven, ze het moeilijk vinden om hun angst onder controle te houden, of dat er een verslechtering is in hun functioneren in sociale, professionele of andere belangrijke gebieden.

Volgens het gevoel dat de angstige gebeurtenis zal realiseren, afhankelijk van de effecten die kunnen optreden, is de intensiteit van de angst, de waan, de duur of de frequentie erg hoog. De patiënt kan niet voorkomen dat zijn/haar verontrustende gedachten de aandacht afleiden die hij heeft getoond aan zijn werk en is er een probleem bij het beëindigen van zijn/haar verdriet in kwestie. Volwassenen met angststoornis kunnen worden blootgesteld aan veel voorkomende dagelijkse leefomstandigheden, zoals opkomende verantwoordelijkheden, financiële problemen, de gezondheid van familieleden, ongelukken die kunnen gebeuren met hun kinderen of andere kleine problemen (zoals dagelijks huishoudelijk werk, autoreparaties waarbij deze triestig en bezorgd worden. In de loop van deze stoornis kan het verdriet van het ene naar het andere gebied verschuiven.

Afhankelijk van de bijbehorende spierspanning kan er sprake zijn van trillen, fasciculatie, beven, pijn aan spieren. De meeste mensen met angststoornis hebben ook fysiche symptomen/verschijnselen (koude, vochtige handen, xerostomie (droge mond), zweten, misselijkheid of diarree, frequent urineren, problemen met slikken, of “brokjes gevoel in de keel”) en overdreven verbazingwekkende reacties. Depressie komt ook veel voor.

Obsessief-compulsieve stoornis (obsessie-dwang stoornis)

Obsessief-compulsieve stoornis (obsessie-dwang stoornis)

Obsessieve-compulsieve stoornis (TZB) is een verstoring die gewone dagelijkse functies en relaties met anderen verstoort, die mensen veel tijd kosten en irriteren en overweldigen.De naam van deze aandoening is een obsessief-compulsieve stoornis. Obsessies zijn constante gedachten, grappen, dromen of beelden waarvan men niet kan stoppen om eraan te denken en angst te ontwaken.Uitdagingen zijn mentale acties of repetitief gedrag om obsessies uit het centrum te verwijderen of om de zorg en angst die ze veroorzaken weg te nemen.Voor het grootste deel zijn ze bedoeld om ‘magisch’ te beschermen of te vermijden voor een angstaanjagende activiteit zoals ziekte, dood of een ongewenste situatie.Hoewel er veel verschillende aspecten van TZB zijn, zijn de gedachten en het gedrag van patiënten met een dergelijke ziekte voor het grootste deel vergelijkbaar. De belangrijkste soorten TZB zijn:  Mensen die niet aarzelen om voortdurend na te denken over hun gedachten aan vuil, vuil, ziektekiemen of vreemde materialen. Deze mensen leven constant met de angst dat zij door deze aspecten schade zullen hebben of anderen op een bepaalde manier te beschadigen.

De controleurs zijn diegenen die zichzelf buitensporig en zinloos vasthouden in mogelijk gevaarlijke situaties die anderen kunnen overkomen vanwege hun ‘onvervuld gedrag’.Deze mensen zijn degenen die hun deuren, ramen, elektrische of met gas werkende huishoudelijke apparaten hebben stopgezet/uitgeschakeld of niet, of die denken dat er iets ergs met hen zal gebeuren.

De organisatoren zijn mensen die het gevoel hebben dat ze gedwongen worden om een bepaalde volgorde te geven door “bepaalde objecten” op een speciale manier “op hun plaats” te zetten. Als deze objecten worden verplaatst, worden aangeraakt of als ze in een ander volgorde worden ingevoegd, zijn ze hierdoor gestoord en voelen zich niet op hun gemak. Obsessief denkers zijn diegenen die hun ongewenste gedachten, dromen en verbeeldingen niet kunnen tegenhouden, waarvan zij denken dat ze anderen zullen schaden. Deze mensen kunnen worden onthouden van repetitieve gedachten in plaats van ceremonieel repetitief gedrag. Om deze angstige gedachten tegen te houden, maken zij mentale acties zoals tellen, prijzen God en herhalen bepaalde woorden.

Verzamelaars, degenen die sparen en zich verbergen, zijn degenen die een paar onbelangrijke voorwerpen verzamelen en moeite hebben om deze weg te gooien.

Bij veel mensen kunnen obsessies vergelijkbaar met bovenstaande tot op zekere hoogte voorkomen. Hoeveel mensen kijken er niet een tweede keer om te zien of de deur op slot is? Het kan voor sommigen heel onzin lijken dat iemand kranten leest en deze nietweggooit. Een belangrijke maatstaf voor de vraag of het als een verstoring kan worden beschouwd ligt in de antwoord in welke mate het het dagelijks functioneren van iemands gedachten of gedrag schaadt.

Sociale fobie (sociale angststoornis)

Sociale fobie (sociale angststoornis)

Bij sociale fobieën is de grootste angst is de angst dat hij/zij bij anderen vernederd, verontrust of verlegen zal worden. Deze mensen zijn bang voor situaties waarin ze moeten communiceren met anderen of een actie moeten uitvoeren met iemand anders, en proberen ze zo veel mogelijk te vermijden.Frequente sociale fobieën zijn spreken voor anderen/publiek, eten of schrijven, gebruik maken van openbare toiletten, praatjes uitvoeren en allerlei soorten bijeenkomsten. Ze zijn ook bang dat andere betrokken mensen in sociale situaties het zullen begrijpen en hem/haar zullen uitlachen.

Een persoon met een sociale fobie vermijdt vaak situaties van angst.Minder vaak wordt hij of zij gedwongen om een sociale situatie of een actie te doorstaan, maar op dit moment heeft hij/zij een intense angst. Er kan al een duidelijke verwachting zijn van een langverwachte verwachting over de naderende sociale situatie of de aanwezigheid van anderen (zoals angst die ontstaat paar dagen voordat ze zich aansluiten bij een maatschappelijk doel).Angst over verwachtingen, leidt perceptie van angst en angstverschijnselen. Deze leiden op adequate wijze tot een denkbeeldige of werkelijke val, wat kan leiden tot een vicieuze cirkel door het veroorzaken van angst en een toename van angst voor verwachting.

Slaapstoornissen

Slaapstoornissen

De definitie van slapeloosheid is dat er een klacht is van ten minste een maand van slaaptekort, moeilijkheid om in slaap te vallen en door te gaan of een rusteloze slaap te hebben. Deze mensen klagen meestal over problemen om in slaap te vallen en met tussenpozen wakker te worden tijdens hun slaap. De eerste klacht over slaap kan in de loop van de tijd veranderen. De patienten klagen misschien dat ze op een dag in slaap vallen, een andere keer moeite hebben om te slapen.Meer zelden klagen ze over het feit dat ze geen goede nachtrust hebben. Echter, als de persoon een significant probleem voelt als gevolg van deze klachten of slapeloosheid wordt gediagnosticeerd als het functioneren aanzienlijk wordt verminderd.

Bij slapeloosheid is er een extreme stimulatie evenals een negatieve conditionering van de slaap.Een extreme nood om te slapen creëert een vicieuze cirkel. Als een persoon moeilijkheden heeft om in slaap te vallen, ervaart hij/zij een dergelijke teleurstelling en verdriet en valt moeilijk in slaap.Het bed waar hij/zij slapeloze nachten gehad heeft, creëert bij hem/haar een negatieve toestand/voorwaarde. Integendeel, mensen kunnen gemakkelijk in slaap vallen tijdens een poging om te slapen (televisie kijken, naar de auto gaan).Daarom kunnen deze mensen sommige slaapgewoonten ontwikkelen die de algemene slaappatronen verstoren. Deze continuïteit kan leiden tot een verslechtering van een succesvolle overdag. Ze kunnen emotioneel verwikkeld zijn, hun verlangen naar werk kan afnemen, hun interne kracht kan verminderen, kunnen moeite hebben zich te concentreren, kunnen zich moe en uitgeput voelen.

Problemen in huwelijk en relatie

Problemen in huwelijk en relatie

Voor een succes op de lange termijn in uw huwelijk zijn enkele conflicten, meningsverschillen noodzakelijk.De mening dat conflicten gezond zijn, komt op het eerste gezicht misschien niet juist. Huwelijken worden echter steeds krachtiger of komen ten einde, afhankelijk van hoe meningsverschillen worden aangepakt. Het gaat erom hoe partijen samen over problemen spreken; met andere woorden, of despanning tijdens discussies toeneemt of onstaat een gevoel van opluchting door samen oplossingen te vinden. Het is daarom noodzakelijk om te zien dat er gezonde meningsverschillen kunnen zijn. Met andere woorden, tijdens discussies of tijdens de behandeling van geschillen, moet iemand weten hoede partijen elkaar moeten benaderen. Wat hier belangrijk is, is om de negatieve cyclus van interactie af te breken en te verbeteren. Om te voorkomen dat uw uitbundigheid uw communicatie verstoort, moet u eerst kalmeren en in de wachtkamer blijven.

U moet spreken en luisteren met een niet-defensieve houding, zodat u conclusies kunt trekken uit uw discussies en in een vruchtbaardere discussie kunt voeren. U moet ook de gevoelens en gedachten van elkaar erkennen, vooral wanneer de problemen zich voordoen.

Seksuele disfuncties

Seksuele disfuncties

Waar bent u in deze periode van uw leven?U kunt getrouwd, ongehuwd, gescheiden, gescheiden of weduwenaar zijn. Misschien heeft u een paar kinderen of geen. Misschien bent u een seksuele relatie aangegaan of bent u nog nooit een seksuele relatie aangegaan. U kunt ergens onder de dertig, boven de zestig of ergens tussen de twee zijn.In dit stadium heeft u misschien veel problemen in uw leven of gaat alles goed en krijgt misschien veel voldoening uit uw leven.Wat de periode van ons leven ook is, moeten we allemaal tevreden zijn met onze emotionele behoeften en seksualiteit, zoals oprechtheid, nabijheid, liefde en mededogen.De meeste van onze emotionele behoeften zijn belangrijker dan onze seksuele bevrediging; maar de seksuele problemen die we ervaren, kunnen zelfs onze meest krachtige emotionele relaties belasten. Orgasme bereiken is een bevredigende manier om uw seksualiteit te leven. Maar tot orgasme komen, is geen apart deel van seksualiteit. Het antwoord op het orgasme hangt van veel factoren af. Het hangt natuurlijk af van seksuele stimulatie; maar omeen echte seksualiteit mee te maken, moet u tevreden zijn met uzelf, in vrede zijn met uw eigen gedachten en in vrede zijn met uw gedachten over het andere geslacht.Daarom is seksuele ontwikkeling meestal nauw verwant aan zelfontwikkeling. Een bevredigend seksleven is ieders recht en het grootste obstakel voor een bevredigende seksualiteit is om niet genoeg informatie over dit onderwerp te hebben. De mens heeft de meest complexe hersenen van alle schepsels. Dus bij de mens is seksualiteit anders gestructureerd dan alle andere schepsels en is geleerd om een patroon te vormen.Seksualiteit bij mensen is minder instinctief. Net als elke andere vaardigheid, is het noodzakelijk om kennis, praktijk en ervaring op te doen om deze vaardigheid te verdienen.

Eetstoornissen (anorexia, boulimia)

Eetstoornissen (anorexia, boulimia)

Eetstoornissen worden bepaald door de aanwezigheid van ernstige stoornissen in eetgedrag. Er zijn twee belangrijke eetstoornissen. Een is anorexia nervosa, de andere is boulimia nervosa.Anorexia nervosa wordt gekenmerkt door weerstand te bieden tegen het gebruikelijke laagste lichaamsgewicht.Boulimia nervosa wordt gekenmerkt door na herhaalde overeet perioden, zelfopgewekt te braken, darmledegend (laxerend), diureticum (diureticum) of andere medicijnen te gebruiken, niet te eten of overmatig te sporten.Het belangrijkste kenmerk van zowel anorexia nervosa als boulimia nervosa is dat er een defect is in de lichaamsvorm en het lichaamsgewicht.

Alcoholisme

Alcoholisme

Veel mensen drinken alcohol, maar de overgrote meerderheid van deze mensen heeft geen probleem.Het drinken van alcohol aan de ene kant veroorzaakt ernstige problemen en willen de mensen stoppen met alcohol.Hiervoor krijgen sommige mensen hulp van deskundigen om alcohol te verlaten, anderen proberen op eigen houtje alcohol te verlaten.

Problemen in verband met het drinken van alcohol komen meestal niet in één nacht voor. Dit zijn toenemende problemen gedurende de maanden of jaren. Over het algemeen, maken de familieleden meer zorg dan de persoon zelf.

Het feit dat sommige mensen als ‘alcoholisch’ worden aangemerkt, wekt de indruk dat mensen in tweeën lijken te zijn verdeeld.Als een persoon een alcoholist is, is er geen andere mogelijkheid is dan de drank te verlaten;als niet het geval is, wordt het waargenomen alsof de persoon kan zo lang drinken als gewenst.Toch kan een dergelijke scherpe grens vaak niet worden getrokken, zelfs als deze niet “alcoholisch” is maar het kwaad dat veroorzaakt wordt door het nemen van alcohol in extreme maatregelen is nu bekend.

Daarom is de belangrijkste vraag die hier gesteld moet worden isof er overmatig gedronken wordtof niet.Bij het overschrijden van bepaalde limieten is het bekend dat er aantal gezondheids- en sociale problemen voorkomen.Maar zelfs als dergelijke problemen nog niet zijn ontstaan, is het concept die benadrukt moet worden is het concept van overmatig alcoholgebruik, vergelijkbaar met het concept van te veel eten.