Size yardıma hazırız : 0 312 812 00 12

Tanı ve Tedavi

Tanı ve Tedavi Uygulamaları

Uygulanan tedavilerin öncesinde hastalara, MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri), Beier Cümle Tamamlama Testi, TAT (Tematik Algı Testi), Eğitimliler ve Eğitimsizler İçin Mini Mental Test, Bender-Gestalt Görsel-Devinsel Algılama Testi, Benton Görsel Bellek Testi, Wechsler Yetişkinler İçin Zeka Testi (WAIS-R) gibi çok sayıda test, SCID-I (DSM-IV Eksen I Bozuklukları İçin Yapılandırılmış Klinik Görüşme) ve başka birçok klinik ölçek uygulanarak doğru tanı konması konusunda duyarlı davranılmaktadır.

Hastanemizin başlıca özelliği psikoterapi ağırlıklı bir yaklaşım içinde olmasıdır. Psikoterapi almaya hazır duruma gelen her hasta, yattığı sürece her gün, sertifikalı terapistler olan psikiyatrist ya da psikologlardan terapi almaktadır. Bireysel ve grup psikoterapilerinin yanında, gereken hastalara toplumsal beceri eğitimlerinin yanı sıra ilaç tedavisi (psikofarmakoterapi), elektrokonvülsif terapi (EKT), maddeden arındırma (detoksifikasyon) tedavisi, davranışçı etkinleştirme terapisi ve diğer davranışçı terapi yöntemleri uygulanmaktadır. Hastanenin kendi yayını olan çok sayıda psikiyatri ve bibliyoterapi kitabı bulunmaktadır. Terapi sürecinde, büyük ölçüde bu kitaplardan da yararlanılmaktadır.

Tanı Laboratuvarları

Biyokimya Laboratuvarı

     

Uyku Laboratuvarı

Psikometri Laboratuvarı

 • MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri)
 • Beier Cümle Tamamlama Testi
 • TAT (Tematik Algı Testi)
 • Mini Mental Test
 • Bender-Gestalt Testi (Bender-Gestalt Görsel-Devinsel Algılama Testi)
 • Benton Görsel Bellek Testi
 • WAIS-R (Wechsler Yetişkinler İçin Zeka Testi)
 • SCID-I (DSM-IV Eksen I Bozuklukları İçin Yapılandırılmış Klinik Görüşme)

ve birçok başka test ve klinik ölçek uygulaması…

Tedavi Uygulamaları

 • Bireysel Terapi (Bilişsel Davranışçı Psikoterapi)
 • Grup Terapisi
 • İlaç Tedavisi(Psikofarmakoterapi)
 • Elektrokonvülsif Terapi
 • Acil Tedavi ve Özel Bakım Odasında İzlem
 • Toplumsal Beceri Eğitimleri
 • Yoğun Bakım

Klinik Uygulama Alanları

Şizofreni
Bipolar Bozukluk (Manik Depresyon)
Depresyon
Panik Bozukluğu
Yaygın Anksiyete Bozukluğu
Obsesif-Kompulsif Bozukluk
Sosyal Fobi
Özgül Fobi
Travma Sonrası Stres Bozukluğu
Somatoform Bozukluklar
Dissosiyatif Bozukluklar
Alzheimer ve Diğer Tür Demanslar
Alkolizm
Madde Bağımlılıkları
İnternet ve Kumar Bağımlılığı
Uyku Bozuklukları
Cinsel İşlev Bozuklukları
Sınırda (Borderline) Kişilik Bozukluğu
Yeme Bozuklukları (Anoreksiya, Bulimiya)

Size yardıma hazırız : 0 312 812 00 12

We are here to help you +90 312 812 00 12