Size yardıma hazırız : 0 312 812 00 12

Psikolog
Merve BAYKAL

1990 Ankara doğumludur. Temel eğitimini tamamladıktan sonra 2014 yılında Yeditepe Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olmuştur. Lisans eğitimi boyunca deneysel ve biyolojik psikoloji alanında araştırma projeleri yapmış, üniversite öğrencileriyle ‘’sınav döneminde uyku yoksunluğu’’ üzerine çalışmalar yürütmüştür. Aynı zamanda gönüllü olarak sosyal sorumluluk projelerinde aktif olarak rol almıştır. 2015 yılında Beykent Üniversitesinde başladığı Klinik Psikoloji Yüksek Lisansını “Lise Öğrencilerinde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu, internet bağımlılığı ve Aleksitimi

arasındaki ilişkilerin değerlendirilmesi” üzerine yazdığı tezi ile tamamlamıştır.

GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesinde Lisans Eğitimi boyunca 2 sene süreyle klinik stajını yaptıktan sonra özel bir okulda ergen öğrenciler ve aileleri ile sınav stresi ve başa çıkma yöntemleri, kaygı bozukluğu, davranım bozukluğu ve iletişim sorunları üzerine çalışmalarını sürdürmüş ve süreç boyunca psikolojik danışmanlık yapmıştır. Devamında Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde E1, K1 ve A1 servislerinde stajını tamamlamıştır.

Wechsler çocuklar için zeka ölçeği (WISC-R) ve objektif testler eğitimini almış, Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimini yüksek lisans eğitimi sırasında tamamlamıştır. Boylam Psikiyatri Hastanesi’nde Klinik Uygulamada Psikoloji Okulu ve Nesnel Değerlendirme Eğitimi’ne (KUPO-N) katılmıştır. İleri düzeyde İngilizce bilmektedir.

Size yardıma hazırız : 0 312 812 00 12