Size yardıma hazırız : 0 312 812 00 12

Psikolog
Neslihan ÖZERTEM

1995 yılında Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde doğmuştur. Aslen Elazığlıdır. Lise
eğitimini Kırıkkale Atatürk Anadolu Lisesinde tamamlamış olup 2013 yılında %50
bursla Çankaya Üniversitesi Psikoloji bölümüne başlamıştır. Beş senelik lisans
eğitimi boyunca not ortalamasına bağlı, ek olarak verilen %50 başarı bursunu almaya
hak kazanmıştır. 2018 yılında “Yüksek Şeref Öğrencisi” belgesi ile Çankaya
Üniversitesinden mezun olup aynı yıl %50 bursla Yakın Doğu Üniversite Klinik
Psikoloji alanında yüksek lisans eğitimine bağlamıştır. İki yıl süren eğitiminin sonunda
2020 yılında bitirme tezini “Alkol ve madde bağımlılığı tedavisi gören bireylerde
affedicilik ve minnettarlık özelliklerinin bireylerin öznel iyi oluşu üzerine etkisi” konulu
araştırması üzerine yapmıştır.
Lisans ve yüksek lisans eğitimlerinin resmi stajını Boylam Psikiyatri Hastanesi’nin
Klinik Uygulamada Psikoloji Okulu ve Nesnel Değerlendirme Eğitimi (KUPO-N)
kapsamında gerçekleştirmiştir. Bununla birlikte lisans eğitimi sürecinde İstanbul Mavi
Martı Psikoloji Enstitüsünden WAIS, WISC-R, MMPI, Catell, Gesell, Bender- Gestalt
testlerine yönelik uygulayıcı sertifikası almıştır. Yine lisans eğitimi içinde 2016 yılında
Çankaya Üniversitesi 2.psikoloji oturumunda “Yas” temalı poster sunumu
gerçekleştirmiştir. 2017 yılında ise 1. Bilişsel Psikoloji Günleri: Zihne Yolculuk adlı
oturuma katılmıştır.
Yüksek Lisans eğitimi süresince teorik ve uygulamalı olmak üzere Bilişsel Davranışçı
Psikoterapi eğitimi almış ve klinik psikoloji alanında yapılan birçok seminer ve eğitime
katılmıştır.
Lisans eğitimini İngilizce, yüksek lisans eğitimini Türkçe olarak bitiren Neslihan
Özertem ileri düzeyde İngilizce bilmektedir.

Size yardıma hazırız : 0 312 812 00 12

We are here to help you +90 312 812 00 12