Size yardıma hazırız : 0 312 812 00 12

Psikolog
Sema TÜRKOĞLU

Uzman Klinik Psikolog Sema Türkoğlu
1993 Yılında Ankara’ da doğmuştur. İlköğretim ve lise eğitimini Ankara’ da tamamlamıştır. 2016
Yılında, Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü’ nden, ‘‘Majör Depresyon Hastalarında Stroop Etkisini
Ölçmeye Yönelik Deney Çalışması’’ adlı bitirme teziyle lisans eğitimini başarıyla tamamlayarak
‘‘Psikolog’’ unvanını almıştır. 2020 yılında İstanbul Esenyurt Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans
Programı’ndan mezun olarak uzmanlığını almıştır. Yüksek Lisansını “Travmatik Yaşam Olaylarının;
Psikolojik Dayanıklılık, Depresyon ve Anksiyete Belirtileri Üzerine Etkisi” adlı çalışmasıyla
tamamlamıştır.
Lisans ve yüksek lisans eğitimi süresince birçok eğitimde ve sosyal sorumluluk projesinde yer alırken
aynı zamanda çeşitli hastanelerde ve eğitim kurumlarında staj programlarını tamamlamıştır. İlk olarak
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Servisi’nde Prof. Dr. Selçuk Candarsayar’ın kadrosunda daha
sonra Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniği’ nde stajyer psikolog olarak çalışmalarda
bulunmuştur. Bunların yanı sıra Ankara Sınav Koleji başta olmak üzere pek çok okul ve kreşte çeşitli
projeler yürütmüştür. Ayrıca bir süre Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde Kurum Müdürü ve
Psikoloğu olarak çalışmış, bu alanda Down Sendromu, Otizm, Özgül Öğrenme Güçlüğü, Mental
Retardasyon gibi pek çok rahatsızlıkla çalışma imkanı bulmuştur. Farklı alanlarda da kendisini
geliştirmek adına Sincan F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda gözlemlerde bulunmuş olup Adli Psikoloji
alanında suçlu psikolojisini inceleyen bir çalışma raporu hazırlamıştır. Ayrıca Başkent Üniversitesi
Eleştirel-Yaratıcı Düşünme ve Davranış Araştırmaları Laboratuvarı’nda yürütülen çalışmalarda da görev
almıştır.
Lisan ve Yüksek lisans öğrenimi süresince; Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI), Kısa Süreli
Çözüm Odaklı Psikoterapi Eğitimi, Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği (WISC-R), Çocuk Projektif
Testler ve Resim Analizi Uygulayıcı Eğitimi, Stanford Binet Zeka Testi, Pedagojik Formasyon Eğitim
Sertifikası, Oyun Terapisi, Aile Danışmanlığı Eğitimini (460 saat) almış olup Bilişsel Davranışçı Terapi
Eğitimine de devam etmektedir.
2020 Mart ayı itibari ile Boylam Psikiyatri Amatem Hastanesi kadrosuna dahil olarak, çalışmalarını
burada sürdürmeye devam etmektedir. Ayrıca, Boylam Psikiyatri Enstitüsü Muayenehaneleri Birliği’nde
bireysel psikoterapi hizmeti vermektedir. İleri seviyede İngilizce bilmektedir.

Size yardıma hazırız : 0 312 812 00 12

We are here to help you +90 312 812 00 12