Size yardıma hazırız : 0 312 812 00 12

Psikolog
Umut ÇIVGIN

1989 Sinop doğumludur. 2004-2007 yılları arasında lise eğitimini Ayancık Anadolu Lisesinde tamamlamıştır. Sonrasında ODTÜ Psikoloji bölümüne kabul edilmiş ve 2012 yılında lisans derecesini almaya hak kazanmıştır. Mezuniyetin ardından İzmir Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda Psikolog olarak iki yıl görev yapmıştır. Bu çalışma yılları içerisinde Gediz Üniversitesi’nde Yüksek Lisans eğitimini tamamlayarak, uzmanlığını almıştır. Tez konusu, mahkûmların psikolojik sağlıklarının, baş etme becerilerinin, dayanıklılık seviyelerinin birbiri ile ilişkilerinin incelenmesidir.

Bununla beraber 2014-2016 yılları arasında araştırma görevlisi olarak çalışarak akademik alanda deneyim kazanmıştır. 2015 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Klinik Psikoloji Doktora Programına kabul edilmiş ve eğitimine devam etmektedir.

Eğitim süreci boyunca Sinop Atatürk Devlet Hastanesi – Psikiyatri Polikliniği, Boylam Psikiyatri Hastanesi – KUPO-N, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi – Çocuk Ergen Psikiyatri Servisi’nde stajlarını yaparak alanı tanıma ve deneyim kazanma fırsatı yakalamıştır.

Avrupa Konseyi ve Adalet Bakanlığı’nın ortaklaşa hazırladıkları Alkol ve Madde Bağımlılığı, Öfke Kontrol, Salıverilme Öncesi Değerlendirme Grup Çalışması programlarının eğitimlerini ve sertifikalarını almıştır. Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı- Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve AÇEV’in ortak olarak projelendirdiği 0- 18 Yaş Aile Eğitim Programını tamamlayarak uygulayıcı sertifikasına sahip olmuştur.

Yüksek Lisans ve Doktora eğitiminde Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimi ve süpervizyonlarını tamamlayarak, bu ekol kapsamında psikoterapi seansları vermektedir. Doktora eğitimi kapsamında yüksek lisans öğrencilerinin psikoterapi eğitimleri kapsamında BDT süpervizyonu da vermektedir. Depresyon, kaygı bozuklukları, obsesif kompülsif bozukluk, alkol ve madde bağımlılığı, cinsel kimlik ve yönelim (affirmative approach ekolüne uygun olarak) alanlarında psikoterapi hizmeti vermiştir. Ek olarak, Şema Terapi Enstitüsünde Şema Terapi kuramsal eğitimine devam etmektedir.

Ulusal ve Uluslararası konferanslarda bildiri sunumu yaparak, akademik araştırmalarına devam etmektedir. Araştırma konuları, psikolojik sağlık, depresyon, sosyal destek, baş etme, dayanıklılık, psiko-onkolojidir. İleri düzeyde İngilizce, başlangıç düzeyinde Almanca bilmektedir.

Size yardıma hazırız : 0 312 812 00 12