Size yardıma hazırız: 0 (312) 812 00 12
0 (312) 432 54 32

Acil Ambulans

0 (312) 812 00 12

Çağrı Merkezimiz

Prof. Dr. Murat GÜLSÜN

Prof. Dr. Murat GÜLSÜN

Doktorlarımız

Prof. Dr. Murat GÜLSÜN

Doktorlarımız

1968 Yılında Ankara’da doğmuştur. İlk, orta ve lise eğitimini Ankara’da tamamlamıştır. 1994 yılında Gülhane Askeri Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur. 1994-1995 yılları arasında Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve Sahra Sıhhiye okulunda staj görmüştür. 1995- 1997 yılları arasında Kıbrıs Gazi Magossa’da görev yapmıştır. 1997-1999 yılları arasında Tokat Garnizon Tabipliği görevinden sonra 1999 yılında Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Psikiyatri A.D. Ankara ‘da tıpta uzmanlık eğitimine başlamıştır. 2003 yılında psikiyatri uzmanı olarak Tatvan Asker Hastanesine tayin olmuştur. 2006 yılında Isparta Asker Hastanesi Baştabipliği Psikiyatri Servis Şefliğine atanmıştır. 2011 yılında Üniversiteler Arası Kurul (ÜAK) tarafından yapılan sınavda başarılı olarak doçentlik ünvanını almıştır.

2012 yılında Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanlığı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmaya başlamıştır. 2017 yılında emekli olmuştur. Cinsel işlev bozuklukları, evlilik ve ilişki terapileri, nöropsikiyatri, psikofarmakoloji, disosyatif bozukluklar ve travma psikiyatrisi alanında çalışmalar yapmıştır. 2018 yılında Özel Boylam Psikiyatri hastanesinde çalışmaya başlamıştır.

Boylam Psikiyatri Hastanesi