Size yardıma hazırız: 0 (312) 812 00 12
0 (312) 432 54 32

Acil Ambulans

0 (312) 812 00 12

Çağrı Merkezimiz

Uzm. Psk. Rabia YALIN

Uzm. Psk. Rabia YALIN

Psikologlarımız

Uzm. Psk. Rabia YALIN

Psikologlarımız

1992 yılında İstanbul’da doğmuştur. İlk, orta ve lise eğitimini Ankara’da tamamlamıştır. 2010 yılında
kazandığı Bilkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden 2016 yılında mezun olmuştur. Lisans bitirme
tezini “ Ebeveynlik Stresi ve Doğum Sonrası Depresyonun Ortak Ebeveynlik ile İlişkisi” konusunda
tamamlamıştır. 2020 yılında Bournemouth Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programın’dan
mezun olarak uzmanlığını almıştır. Yüksek lisans tez çalışmasını “Travma Sonrası Stres Bozukluğu’nda Cinsiyet Farklılıkları” konusunda tamamlamıştır.

Lisans ve yüksek lisans eğitimleri süresince resmi stajlarını Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları
Hastanesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri poliklinik ve yataklı servislerinde
tamamlamıştır. Ayrıca lisans eğitimi sırasında Altınbaş Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde araştırma
asistanı olarak çalışmıştır. Bunun yanında lisans eğitimi sırasında “Ebeveynlikte İş birliği Algısının
Ailelerin Sosyoekonomik Durumları ile İlişkisi” makalesinin araştırma ve yazım aşamasında
bulunmuştur. Lisans eğitimi boyunca Bilkent Üniversitesi bünyesinde bulunan çeşitli topluluklarda,
sosyal sorumluluk projelerinde yönetici ve katılımcı olarak yer almıştır.Lisans eğitimden sonra özel bir eğitim kurumunda “Kurum Psikoloğu” olarak ortaokul, lise öğrencileri
ve aileleri ile çalışmalarda bulunmuştur. Bu süre zarfında Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler
Derneği’nde kurumsal eğitim, beceri kazandırma ve süpervizyon uygulaması eğitimlerini
tamamlamıştır. Çocuk Resimlerinin ve Testlerinin Psiko-Pedagojik Analizi& Çocuk Testleri Eğitimi ve Minesota Kişilik Envanter Testi uygulama eğitimi ve sertifikası almıştır. Türk Psikologlar Derneği
üyesidir. Lisans ve yüksek lisans eğitimlerini İngilizce dilinde tamamlamıştır. İleri seviye İngilizce
bilmektedir.

Boylam Psikiyatri Hastanesi