Size yardıma hazırız: 0 (312) 812 00 12
0 (312) 432 54 32

Acil Ambulans

0 (312) 812 00 12

Çağrı Merkezimiz

Uzm. Psk. Handan Deniz AYALP

Uzm. Psk. Handan Deniz AYALP

Psikologlarımız

Uzm. Psk. Handan Deniz AYALP

Psikologlarımız

1995 yılında Ankara’da doğmuştur. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimlerini Ankara’da tamamlamıştır. 2013 yılında girdiği Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden 2017 yılında “Beş Faktörlü Bilgece Farkındalık Ölçeği – Kısa Formu’nun (BFBFÖ- K) Türkçe Uyarlaması” başlıklı lisans tezi ile mezun olmuştur. 2018 yılında başladığı Başkent Üniversitesi Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı’nı 2021 yılında Prof. Dr. Okan Cem Çırakoğlu danışmanlığında yazdığı “Şema Baş Etme Modları ile Romantik İlişkilerde Çatışma Çözme ve İlişki Doyumu Arasındaki İlişkiler: Prefrontal İşlevlerin Aracı Rolü” başlıklı yüksek lisans tezi ile tamamlayarak Uzman Klinik Psikolog unvanı almaya hak kazanmıştır. 

Lisans eğitimi boyunca çok sayıda bilimsel araştırmanın yürütülme, yazım ve yayım süreçlerinde aktif olarak yer almıştır. 2016 – 2019 yılları arasında Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü Onursal Başkanı Prof. Dr. Nesrin Hisli Şahin’in öğrenci asistanlığı görevini üstlenmiştir. Ek olarak 2 yıl süreyle Fen Edebiyat Fakültesi Öğrenci Temsilcisi ve Psikoloji Bölümü Öğrenci Temsilcisi olarak görev yapmıştır. Çok sayıda kongre ve sempozyumda araştırmacı ve katılımcı olarak yer almıştır. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra Başkent Üniversitesi Stres Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi – Klinik Uygulamalar Ünitesi’nde “Stajyer Psikolog” olarak 3 ay süreyle staj yapmış ve yaklaşık 8 ay süren “Sağlık Psikolojisi Eğitim Programı Kuramsal Eğitimi ve Süpervizyonu”nu başarıyla tamamlamıştır. 

Yüksek lisans eğitimi boyunca yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli üniversite ve kurumlardan mesleki eğitimler almıştır. Bu eğitimler arasında “Temel Travma Psikolojisi Eğitimi” (Türk Psikologlar Derneği – İzmir Şubesi), “Interpersonal Neurobiology in Therapy” (Daniel J. Siegel, Lifespan Learning Institute), “Şema Terapi Temel Düzey Eğitimi” (Şema Terapi Enstitüsü), “Psychological First Aid” (Johns Hopkins University), “Sanat Terapisi Uygulayıcı Eğitimi” (Altınbaş Üniversitesi), “Healing with the Arts” (University of Florida), “Guided Imagery” (University of Minnesota) ve “Everyday Parenting: The ABCs of Child Rearing” (Yale University) bulunmaktadır. “Stajyer Klinik Psikolog” olarak 3 ay süren yüksek lisans stajını S.B.Ü. Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi – Yetişkin Psikiyatri Polikliniği’nde tamamlamıştır. Uyguladığı yetişkin klinik değerlendirme testleri Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI), Tematik Algı Testi (TAT), Beier Cümle Tamamlama Testi ve klinik ölçekler; çocuk klinik değerlendirme testleri ise Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE), Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi ve Peabody Resim Kelime Testi’dir. İleri seviyede İngilizce bilmektedir. Türk Psikologlar Derneği üyesidir. 

2021 yılı Aralık ayı itibariyle Boylam Psikiyatri Hastanesi’nde Uzman Klinik Psikolog olarak görev almaktadır. Eş zamanlı olarak Boylam Psikiyatri Enstitüsü Muayenehaneleri Birliği Bilkent ve Karum merkezlerinde bireysel psikoterapi hizmeti vermektedir. 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler 

  • Ayalp, H. D. ve Hisli Şahin, N. (2018). Beş Faktörlü Bilgece Farkındalık Ölçeği – Kısa Formu’nun (BFBFÖ- K) Türkçe Uyarlaması. Klinik Psikoloji Dergisi, 2(3), 117-127. 
  • Diğer Makaleler 
  • Ayalp, H. D. ve Hisli Şahin, N. (2021). Bireylerin Bilgece Farkındalık Düzeyleri, Stres Semptomları ve Kişilerarası İlişki Tarzları Arasındaki İlişki. (Yayıma hazırlık aşamasında.) 
  • Ayalp, H. D. (2021). Travma Sonrası Stres Bozukluğunun (TSSB) Bilişsel Etiyolojisi ve Bilişsel Tedavisi. (Yazım aşamasında.) 
  • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler 
  • Hisli Şahin, N. ve Ayalp, H. D. (2017, Mayıs). Beş-Faktörlü Bilgece Farkındalık Ölçeği Kısa Formu’nun Türkiye’ye Uyarlanması. VIII. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu, Ankara. 
  • Hisli Şahin, N. ve Ayalp, H. D. (2017, Mayıs). Bireylerin Bilgece Farkındalık Düzeyleri, Stres Semptomları ve Kişilerarası Tarzları Arasındaki İlişki. VIII. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu, Ankara. 

Boylam Psikiyatri Hastanesi