Size yardıma hazırız: 0 (312) 812 00 12
0 (312) 432 54 32

Acil Ambulans

0 (312) 812 00 12

Çağrı Merkezimiz

Uzm. Psk. Selin YALÇIN

Uzm. Psk. Selin YALÇIN

Psikologlarımız

Uzm. Psk. Selin YALÇIN

Psikologlarımız

Uzman Klinik Psikolog Selin Yalçın, 1991 yılında Ankara’da doğmuştur. Lise eğitimini Ankara’da Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi’nde tamamlamıştır. 2010 yılında %50 burs ile kazandığı Bilkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden 2015 yılında Yüksek Şeref derecesi ile mezun olmuştur. Lisans bitirme tezini “Eğitim Düzeylerine Göre Annelerin Aşırı Koruyucu Ebeveynlik Davranışları ve Anksiyete Arasındaki İlişki” konusunda tamamlamıştır. 2019 yılında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’ndan mezun olarak uzmanlığını almıştır. Yüksek Lisans tez çalışmasını “Kalp Hastalığı Olan Çocukların Annelerinde Psikolojik Sıkıntı: Duygu Düzenleme, Ebeveyn Özyeterlilik Algısı, Bakım Verme Yükü ve Aile İşlevselliği” konusunda tamamlamıştır.

Lisans ve yüksek lisans eğitimlerinin resmi stajlarını Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği’nde ve Bolu İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nde yapmıştır. Ayrıca 2014 yılında Boylam Psikiyatri Hastanesi’nde Klinik Uygulamada Psikoloji Okulu ve Nesnel Değerlendirme Eğitimi’ni (KUPO-N) tamamlamıştır. Ayrıca yüksek lisans tezi kapsamında, İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kardiyolojisi ve Çocuk Kalp Damar Cerrahisi kliniklerinde tedavi gören çocukların annelerinden yaklaşık 250 kişi ile yaşadıkları psikolojik ve sosyal sıkıntılara yönelik görüşmeler yapmıştır.

Lisans eğitimi boyunca Bilkent Üniversitesi Gelişim Psikolojisi (Bil-Ge) Laboratuvarı’nda yürütülen araştırmalarda görev almış, sosyal sorumluluk projelerine ve çeşitli üniversite topluluklarının çalışmalarına katılmıştır.

Yüksek Lisans eğitimi süresince teorik ve uygulamalı Bilişsel Davranışçı Psikoterapi eğitimini tamamlamış ve birçok psikolojik ölçme ve değerlendirme aracının eğitimini almıştır. Klinik psikoloji ve psikoterapi alanında birçok eğitim, kongre ve seminere katılmıştır. Bunlar arasında 2014 yılında Boylam Psikiyatri Hastanesi’nde düzenlenen PSEKON (Psikiyatri’de Sürekli Eğitim Kongresi) kapsamında Linehan Enstitüsü’nün verdiği “Diyalektik Davranış Terapisi”, EHPS 2019 kapsamında Doç. Dr. Konstadina Griva’dan “Sağlık Hizmetleri Uygulamaları ve Araştırmaları İçin Motivasyonel Görüşme Becerileri”, 2019 yılında Boylam Psikiyatri bünyesinde gerçekleştirilen Klinik Psikoloji ve Psikiyatri Sempozyumu kapsamında Graeme Horridge’den “İsteklendirici (Motivasyonel) Görüşme Uygulamalı Eğitimi”, Prof. Dr. Hürol Fışıloğlu’ndan “Aile ve Evlilik Terapisi (1. Düzey)” eğitimleri örnek verilebilir. Bunlarla birlikte, Türk Psikologlar Derneği sertifikalı Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği–IV ( WISC-IV) eğitimini tamamlamıştır. Türk Psikologlar Derneği üyesidir. Ayrıca, Bilkent Üniversitesi Sivil Savunma Sekreterliği ve Güvenlik Müdürlüğü çalışanlarına Etkili İletişim, Öfke Kontrolü ve Stres Yönetimi konularında seminerler vermiştir.

Lisans ve yüksek lisans eğitimini İngilizce eğitim dilinde alan Selin Yalçın 2011 yılında İngiltere’nin Oxford şehrinde Yoğun İngilizce Dil Eğitimini de tamamlamıştır. İleri seviyede İngilizce ve A2 seviyesinde İspanyolca bilmektedir.

Selin Yalçın 2019 yılından bu yana sürdürdüğü Özel Boylam Psikiyatri Hastanesi bünyesindeki görevinin yanı sıra 2021 yılı itibari ile Bilkent Üniversitesi’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak Psikoloji Bölümü lisans öğrencilerine Anormal Psikoloji dersi vermektedir. Ayrıca, Boylam Psikiyatri Enstitüsü Muayenehaneleri Birliği Karum ve Bilkent merkezlerinde yetişkin alanında bireysel psikoterapi hizmeti vermeye devam etmektedir.

Ulusal ve Uluslararası Kongrelerde Sunduğu Araştırmaları:

  • Yalçın, S. & Yalçınkaya-Alkar, Ö. (2019, Eylül). Self-efficacy related with emotion regulation and caregiving burden in mothers of children with heart disease. (Sözlü Bildiri). 33rd Annual Conference of the European Health Psychology Society-EHPS 2019, Dubrovnik, Hırvatistan.
  • Eğitim düzeylerine göre annelerin aşırı koruyucu ebeveynlik davranışları ve anksiyete arasındaki ilişki (Poster Bildirisi). 19. Ulusal Psikoloji Kongresi, İzmir.

İngilizce’den Türkçe’ye Çevirisini Yaptığı Kitap Bölümü:

  • Lester, D. & Zeyrek-Rios, E. Y. (2017). İntihar bombacılarının profilini çıkarma (Profiling suicide bombers). İçinde E. Şenol-Durak & M. Durak (Eds.), Adli psikoloji (ss. 259-283). Nobel Akademik Yayıncılık.

Boylam Psikiyatri Hastanesi