Psikiyatri Elkitabı

Açıklama

Psikiyatri Elkitabı, psikiyatride sık karşılaşılan durumlarla ilgili, özet olarak derlenmiş bilgileri içeriyor. Bu bilgiler, gerek psikiyatri stajını yapan stajyerler ve internler için, gerek birinci basamak sağlık kuruluşlarında çalışan hekimler için, gerekse psikiyatri uzmanlık eğitimi almaya başlayanlar için çok yararlı bilgilerdir; diğer bir deyişle, kapsanan bilgiler psikiyatri ile ilgili olarak “bilinmezse olmaz” bilgilerdir.

Bu kitabın yaklaşık beşte bir’lik önemli bir bölümü psikiyatride karşılaşılan klinik belirti ve bulgulara ayrıldı. Psikiyatride belirti ve bulguların doğru tanınması ve doğru tanımlanması, tanı koyma sürecinde çok önemli bir aşamadır. Belirtiler doğru tanınıp, doğru tanımlanamayınca, dolayısıyla doğru ayırıcı tanı yapılamayınca, hastaların ele alınmasında çok büyük güçlüklerle karşılaşılabilir. Öte yandan, kişilik bozukluklarının, hastalıkların dışa vurulma biçimlerini nasıl etkilediği göz önünde bulundurulunca, kişilik bozukluğu özelliklerinin de doğru bilinmesi gerekir. Bu yüzden, bu kitapta kişilik bozukluklarına da özel bir yer verilmiştir.

YAZARI: PROF. DR. ERTUĞRUL KÖROĞLU

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir