Ruh Sağlığınız için Akılcı Düşünme

Açıklama

Bu kitap, Dr. Ellis’in kurucusu olduğu ve artık dünyada büyük kabul gören bilişsel-davranışçı terapilerin ve özellikle akılcı duygulanım davranışçı terapinin kurgusunun danışanlarca anlaşılmasını sağlamaya yönelik olarak hazırlanmıştır. Bu psikoterapi yöntemini benimseyen terapistlerce sürdürülen terapi sürecinin bir eşlikçisi olması ve danşanların terapiden daha çok yarar görmesi için tasarlanmıştır. Kitabın okunmasını kolaylaştırmak için aralara bilgece öyküler eklenmiştir. Bilişel-davranışçı terapilerde terapi sürecinin yanı sıra danışanların birtakım kitapları okumaları (bibliyoterapi adı verilen) ve terapistlerince kendilerine verilen ev ödevlerini yapmaları beklenir. Danışanların kendilerinin etkin katılımları olmadıkça terapinin yararlığı sınırlı kalacaktır. Bu ve buna benzer kitapların okunması, danışanların etkin katılımlarının önemli bir yolu olacaktır.

YAZARI: PROF. DR. ERTUĞRUL KÖROĞLU

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir