Size yardıma hazırız : 0 312 812 00 12

“Türkiye’nin en büyük ve donanımlı özel psikiyatri hastanesi.”

Covid-19 için aldığımız artırılmış tedbirlerle, yatan hasta kabulüne, Amatem ve Erişkin Ruh Sağlığı tanı ve tedavi hizmetlerimize devam ediyoruz…

Hastanemize yatış için gelmek isteyen hastalarımızı, dilerlerse donanımlı ambulansımız ve uygun koruyucu giysiler giymiş ekibimizle ulaşarak evlerinden alıyoruz…

Alkol ve madde bağımlılığı yataklı tedavi merkezimiz BOYLAM AMATEM açılmıştır.

Uluslararası Standart

Psikiyatride uluslararası özel standartlar gereklerine uygun olarak tasarlanmış yatay yerleşimli bir psikiyatri hastanesi ve ruh sağlığı rehabilitasyon kompleksi

Psikiyatride Takım Çalışması

Erişkin psikiyatrisi, çocuk ve ergen psikiyatrisi alanlarında çalışan, bireysel psikoterapi ve grup psikoterapisi uygulayan, toplumsal beceri eğitimleri veren, klinik ölçek ve psikolojik testlerle kapsamlı değerlendirme yapan bir takım…

Tanı ve Tedavi Uygulamaları

Uygulanan tedavilerin öncesinde hastalara,çok sayıda test ve birçok klinik ölçek uygulanarak doğru tanı konması konusunda son derece duyarlı davranılmaktadır.

HASTANEMİZ SGK İLE ANLAŞMALIDIR

Hastanemiz SGK ile anlaşmalıdır.

Psikoterapi Deyişleri

Yeni bir anlayış, terapi ağırlıklı yeni bir yaklaşım.

Hastanemizin başlıca özelliği psikoterapi ağırlıklı bir yaklaşım içinde olmasıdır. Psikoterapi almaya hazır duruma gelen her hasta, yattığı sürece her gün, sertifikalı terapistler olan psikiyatrist ya da psikologlardan terapi almaktadır.

Size yardıma hazırız : 0 312 812 00 12

We are here to help you +90 312 812 00 12