Size yardıma hazırız : 0 312 812 00 12

Blog

10 Eylül 2020

Takıntı-Zorlantı Bozukluğu

Takıntı-zorlantı bozukluğunda (TZB) (obsesif-kompulsif bozukluk, OKB), takıntılı düşünceler ve zorlantılı davranışlar, insanın günlük yaşam işlevselliğini büyük ölçüde bozar. TZB, denetim altına alınamayan, istenmedik düşünceler ve yapmak zorunda kalınan, törensel, yineleyici davranışlarla belirli bir rahatsızlıktır. Takıntı düşüncelerin ve zorlantılı davranışların anlamsız olduğu bilinmesine karşın bunlara karşı konulamaz. Kişi, zorlantılı davranışları yapıyor olmaktan bir zevk almaz; ancak […]

Makale
31 Ağustos 2020

Sınırda (Borderline) Kişilik Bozukluğu

Sınırda (borderline) kişilik bozukluğu, “duygusal olarak değişken” kişilik bozukluğu olarak da anılır. Bu kişiler, birkaç saat ya da birkaç gün süreyle, çok yoğun birtakım duygular yaşayabilirler ve bu duyguları çok çabuk ya da birden değişebilir. Kendilerini çok mutlu ve güvende hissediyorlarken, birden bir üzüntü ve çökkünlük yaşamaya başlayabilirler ya da yoğun bir kaygı duymaya başlayabilirler. […]

Makale
25 Ağustos 2020

Şizofreni

Şizofreni hastalığı tanısı, biz psikiyatristlerin, hastalara ve hasta yakınlarına söylemekte en güçlük çektiğimiz hastalık tanısıdır. Oysa, bu da bir hastalıktır, bir ruhsal hastalıktır ve birtakım özgül tedavi yöntemleri vardır. Şizofreni teriminin, halk arasında yaygın bir biçimde yanlış anlaşılıyor olması, daha açık bir deyişle söyleyecek olursak, bu terimin (bilir bilmez kişilerce) yanlış kullanılıyor olması, bu tanının […]

Makale
25 Ağustos 2020

Bipolar

Bipolar bozukluk, ikiuçlu duygulanım bozukluğu diye de adlandırılan ruhsal bir hastalıktır. Geçmişte, bu hastalığa, manik depresyon ya da manik depresif psikoz (PMD) adları da verilebiliyordu. İkiuçlu bozukluk, kişinin duygusal durumunun dönemsel olarak aşırı kabarmasına (mani ya da hipomani durumu, bir uç) ya da dönemsel olarak aşırı çökmesine (depresyon durumu, diğer uç) yol açabilen bir hastalıktır. […]

Makale
25 Ağustos 2020

Depresyon

Tükenmişlik, sürekli bir yorgunluk ve bitkinlik yaşama, kişinin yaptığı işe karşı bir “aidiyet”inin kalmaması ve kişinin yaptığı işte kendisini yetersiz hissetmesi ile belirli bir durumdur. Tükenmişlik, ilk kez, 1974 yılında, Herbert Freudenberger’in “Tükenmişlik: Büyük Başarının Yüksek Ederi” (“Burnout: The High Cost of High Achievement”) adlı kitabında yer almış olan bir kavramdır. En önemli belirtilerinden biri, […]

Makale
25 Ağustos 2020

Alzheimer

Alzheimer (alzaymır diye okunur) hastalığının (özgül nedeni belirlenemeyen bunama hastalığı), erken ortaya çıkan, uyarıcı birtakım belirtileri vardır. Bunların erken tanınması ve gerekli önlemlerin erken alınması büyük önem taşır. Alzheimer hastalığının, özellikle erken evrelerinde, en sık görülen belirtilerinden biri, yakın geçmişte öğrenilen bilgilerin unutulması ve unutkanlıktır. Ayrıca önemli birtakım tarihler ya da olaylar da unutulabilir. Bu […]

Makale
16 Şubat 2018

İçki İçme Sorunu ve Yadsıma (İnkar)

Alkol bağımlılığından kurtulmak için bir psikiyatristten yardım almanın önündeki en büyük engellerden biri yadsımadır (inkar). Yarattığı sonuçlar çok kötü olmasına karşın, içki içme isteği çok güçlü olduğu için, kişi bu tutumuna kılıf uydurur. İçki içme sorununuz varsa, aşağıdaki yollarla bunu yadsıyor (inkar ediyor) olabilirsiniz: Öyle çok içmiyor olduğunuzu söylüyor olabilirsiniz. İçki içiyor olmanızın getirdiği olumsuz […]

Makale
16 Şubat 2018

Ruhsal Hastalık ve Madde Kullanımı

Hangisi önce geliyor: Madde kullanımı mı, yoksa ruhsal bir sorun mu? Ruh sağlığı sorunları olan kişilerde bağımlılık sık görülen diğer bir sorundur. Depresyon ya da kaygı belirtileri olan kişiler kendi kendilerini “yatıştırmak” için alkol ya da madde kullanırlar. Ancak madde kullanımının da kendi yan etkileri vardır ve başlangıçta yatıştırıyor gibi görünen belirtileri zamanla daha da […]

Makale

Size yardıma hazırız : 0 312 812 00 12

We are here to help you +90 312 812 00 12