Size yardıma hazırız : 0 312 812 00 12

Enstitümüz

Boylam Psikiyatri Enstitüsü Muayenehaneleri Birliği

Boylam Psikiyatri Enstitüsü Muayenehaneleri Birliği, Ankara’nın tam merkezinde, çok kolay ulaşılabilir bir konumda, KARUM Alışveriş ve İş Merkezi’nin 4. Katında yerleşik bir muayenehaneler birlikteliğidir. Ayakta tanı ve tedavisi yapılan ruhsal hastalıklara özel bir sağlık kuruluşu yapılanmasıdır. Merkezimizde, Öğretim Üyesi düzeyinde ve uzman erişkin, çocuk ve genç psikiyatristleri, çocuk gelişimi ve eğitimi uzmanı, aile terapisti, ilişki ve evlilik terapisti, cinsel işlev bozuklukları terapisti, uyku bozuklukları konsültanı, bağımlılık (alkol ve diğer madde bağımlılıkları) terapisti, yeme bozuklukları ve şişmanlık (obezite) terapisti, beslenme ve diyet uzmanları  bulunmaktadır. Şizofreni, bipolar bozukluk (manik depresyon), depresyon, panik bozukluğu, yaygın anksiyete bozukluğu, obsesif-kompulsif bozukluk, sosyal fobi, özgül fobi, travma sonrası stres bozukluğu, somatoform bozukluklar, dissosiyatif bozukluklar, Alzheimer ve diğer tür demanslar, internet ve kumar bağımlılığı, uyku bozuklukları, anoreksiya ve bulimiya gibi yeme bozuklukları, cinsel işlev bozuklukları ve başta sınırda (borderline) kişilik bozukluğu olmak üzere kişilik bozuklukları gibi durumların ayakta tanı ve tedavileri yapıldığı gibi; alkolizm ve madde bağımlılıklarının yanı sıra şizofreni, bipolar bozukluk (manik depresyon), melankolik depresyon, obsesif-kompulsif bozukluk, anoreksiya, bulimiya ve diğer yeme bozuklukları gibi diğer durumların hastanede yatışları sonrası uzun süreli izlemleri yapılmakta ve tedavileri sürdürülmektedir.

Merkezimizde, yukarıda sayılan erişkin ruhsal hastalıklarının yanı sıra çocuk ve gençlerde sık karşılaşılan dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, ders başarısızlığı etkenleri, özgül öğrenme güçlüğü, karşıt olma-karşı gelme bozukluğu (“inatlaşma”), sosyal fobi (aşırı çekingenlik), çocukluk çağı depresyonu, uyku bozuklukları ve altını ıslatma gibi ruhsal sorunların tanı ve tedavileri de yapılmaktadır. Ayrıca uzman terapistlerce aile terapisi, ilişki ve evlilik terapisinin yanında cinsel isteksizlik, vajinismus, anorgazmi, prematür ejakülasyon (erken boşalma), erektil empotans (sertleşememe) gibi cinsel işlev bozukluklarının tanı ve tedavileri yapılmaktadır. Bunların yanı sıra şişmanlık (obezite) için beslenme ve diyet uzmanlarıyla işbirliği içinde yeme bozuklukları psikoterapisi uygulanmaktadır. Artık, hangi diyet programı uygulanırsa uygulansın terapi almadan kilo vermenin olanaklı olmadığı iyi bilinmektedir. Uyku sorunları da, gerektiğinde donanımlı uyku laboratuvarında değerlendirilerek, uykusuzluk, aşırı uyku uyuma, uykuda davranış bozuklukları gösterme gibi uyku bozukluklarının tanısı konmakta ve gereken tedavi uygulanmaktadır.

Merkezimizin başlıca özelliği psikoterapi ağırlıklı bir yaklaşım içinde olmasıdır. Çalışan bütün psikiyatristler ve uzman klinik psikologların, uluslararası geçerliği olan psikoterapi sertifikaları vardır. Enstitümüzün kendi yayını olan çok sayıda psikiyatri, psikoloji, bibliyoterapi ve kendini geliştirme kitabı bulunmaktadır. Terapi sürecinde, büyük ölçüde bu kitaplardan da yararlanılmaktadır. Bütün bu kitapların örnekleri merkezimizde bulunan “Danışan Kitaplığı”nda bulunmaktadır.

Uygulanan tedavilerin öncesinde ve tedavi sırasında hastalara, MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri), Beier Cümle Tamamlama Testi, TAT (Tematik Algı Testi), Eğitimliler ve Eğitimsizler İçin Mini Mental Test, Bender-Gestalt Görsel-Devinsel Algılama Testi, Benton Görsel Bellek Testi, Wechsler Yetişkinler İçin Zeka Testi (WAIS-R) gibi çok sayıda test, SCID-I (DSM-IV Eksen I Bozuklukları İçin Yapılandırılmış Klinik Görüşme) ve başka birçok klinik ölçek uygulanarak doğru tanı konması konusunda duyarlı davranılmaktadır.

Merkezimiz, ruhsal hastalıkların yanı sıra alkol ve madde bağımlılıklarının tanı ve tedavisi konusunda uzmanlaşmış, 51 yataklı özel bir hastane olan ÖZEL BOYLAM PSİKİYATRİ HASTANESİ ile iletişim içinde çalışmaktadır. Merkezimizde tanısı konan ve hastaneye yatış gerekliliği bulunan hastalar, ÖZEL BOYLAM PSİKİYATRİ HASTANESİ’ne yönlendirilmekte ve yine hastalar, isterlerse, hastaneden çıktıktan sonra merkezimizde izlenmekte ve tedavileri sürdürülmektedir.

ÖZEL BOYLAM PSİKİYATRİ HASTANESİ, hasta başına 90 m2 kapalı, 500 m2 açık alanı ile dünya standartlarının da üzerinde, Türkiye’nin en büyük özel psikiyatri hastanesidir. 49 hasta yatağı, 2 yoğun bakım yatağı, 2 gözlem yatağı ve bir uyku laboratuvarı yatağı ile yedi gün, yirmi dört saat hizmet vermektedir. Acil durumlarda, hastalar bu hastaneye, hastanenin ambulansıyla gönderilmektedir.

İstanbul Enstitü

Ankara Enstitü

Adres ve Telefonlar

Ankara

KARUM İş Merkezi, A Blok 4. Kat 393 ,Kavaklıdere, 06680 Ankara

0 (312) 468 22 88

İstanbul – Levent

Sümbül Sok. 1 , Levent, Beşiktaş, 34330 İstanbul

0 (212) 324 33 96

İstanbul – Ataşehir

Ataşehir Bulvarı, Gardenya 7/1, 10. Kat 62 , (Metropol İstanbul Yanı) , Ataşehir, 34762 İstanbul

0 (216) 456 38 28

Size yardıma hazırız : 0 312 812 00 12

We are here to help you +90 312 812 00 12