Size yardıma hazırız: 0 (312) 812 00 12
0 (312) 432 54 32

Acil Ambulans

0 (312) 812 00 12

Çağrı Merkezimiz

Dr. Canan ALPOĞUZ

Dr. Canan ALPOĞUZ

Doktorlarımız

Dr. Canan ALPOĞUZ

Doktorlarımız

Eskişehir doğumludur. İlk orta ve lise eğitimlerini Eskişehir’de tamamlamıştır. Yüksek öğrenimi için Ankara’ya gelmiş, 1996 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde sözleşmeli hekim olarak çalışmış, özel sektörde laboratuvar grubu ve kliniklerde çalışmıştır. Bilkent Üniversitesi kampüsü içinde, Tepe Grubu çalışanlarına hizmet veren Tepe Sağlık Merkezinde tam zamanlı Poliklinik Birim Sorumlusu ve İşyeri Hekimi olarak görev yaptmıştır.2003 yılında Hekimler Yayın Birliği’ne katılarak çalışmalarına Tıbbi Koordinatör olarak devam etmiştir. Birinci basamak hekimlerine yönelik yayınlar ve dergiler hazırlamıştır. Belli başlı olarak Galen Pratisyen Hekimin Elkitabı, Akciğer Sesleri Kılavuzu, Kalp Sesleri Kılavuzu, Aile Hekimliğinde Tanı ve Tedavi Kılavuzu ve birçok kitabın, Stetuskop, Pratusyen dergilerinin editörlüğünü ve birinci basamak hekimlerine yönelik Prakon, Biristek, Psekon, Stekon, AHEPSİ kongrelerinin bilimsel çalışmalarını yürütmüştür.

Albert Ellis Enstitüsü Akılcı Duygulanım Davranışçı Terapi (BDT) ve Hacettepe Eğitim Vakfı Sağlık Kurumları İşletmeciliği eğitimlerini almıştır. Aile Hekimliği Uyum Eğitimi, Sağlık Bakanlığı Aile Planlaması ve RIA Uygulama Eğitimi, İstanbul ve Ankara Tabip Odaları İş Sağlığı İş Güvenliği Sertifika Eğitimleri, Yöneticilik-Liderlik ve Kişisel Gelişim konularında eğitimler almış, bu alanlarda bilimsel kongrelere katılmıştır.

2009 yılından bu yana Özel Boylam Psikiyatri Hastanesi & AMATEM çatısı altında çalışmaktadır. 2009-2012 yılları arasında Özel Boylam Psikiyatri Hastanesi’nde Tıbbi Koordinatör olarak çalışmış, 2012-2018 yılları arasında Özel Boylam Psikiyatri Hastanesi’nin Mesul Müdürlük görevini sürdürmüştür. Kasım 2018-Nisan 2019 tarihleri arasında ATILIM Üniversitesi’nde Aile Danışmanlığı Sertifika Eğitimini başarıyla tamamlamıştır. Bu tarihten itibaren Özel Boylam Psikiyatri Hastanesi AMATEM’de Bağımlı Aileleri ile grup çalışmaları ve aile danışmanlığı hizmetlerini yürütmektedir. Ayrıca Özel Boylam Psikiyatri Hastanesi Başhekimliği ve Acil Psikiyatri Polikliniği, İş Sağlığı İş Güvenliği hizmetlerini de sürdürmektedir.

Özel Boylam Psikiyatri Hastanesi Başhekimliği ve Acil Psikiyatri Başvuru Polikliniği, İş Sağlığı İş Güvenliği hizmetlerini de sürdürmektedir.
Ayrıca Boylam Sigara Bıraktırma Merkezinde davranışçı ve farmakoterapi desteği ile sigara bıraktırma danışmanlığı yürütmektedir.

Boylam Psikiyatri Hastanesi