Size yardıma hazırız: 0 (312) 812 00 12
0 (312) 432 54 32

Acil Ambulans

0 (312) 812 00 12

Çağrı Merkezimiz

Uzm. Psk. Kutalp KÖROĞLU

Uzm. Psk. Kutalp KÖROĞLU

Psikologlarımız

Uzm. Psk. Kutalp KÖROĞLU

Psikologlarımız

1991 Ankara doğumludur. Lise eğitimini İ.D.V Özel Bilkent Lisesi’nde tamamladıktan sonra aynı yıl Yeditepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’ne girmiştir. Eğitimi sırasında Yeditepe Üniversitesi sosyal sorumluluk projelerinde çalışmıştır.

Boylam Psikiyatri Hastanesi’nin verdiği Klinik Uygulamada Psikoloji Okulu ve Nesnel Değerlendirme Eğitimi’ne (KUPO-N) katılmıştır. DSM-5 Kuramı ve Uygulama Eğitimi’ne katılmıştır. Albert Ellis Enstitüsü’nün Akılcı Duygulanım Bilişsel Davranışçı Terapi (Rational-Emotive & Cognitive-Behavioral Therapy) sertifikasını almıştır. Linehan Enstitüsü’nün verdiği Diyalektik Davranışçı Terapi (Dialectical Behavior Therapy) sertifikasını almıştır. Türk Psikologlar Derneği’nin verdiği Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI) Uygulama ve Yorumlama eğitimine katılmış ve sertifikasını almıştır. Türk Psikologlar Derneği’nin verdiği Nöropsikolojik Testler Eğitimi’ni tamamlamış ve sertifikasını almıştır. İsteklendirici Görüşme (Motivational Interviewing) eğitimine katılmıştır. Albert Ellis Enstitüsü’nün Akılcı Duygulanım Bilişsel Davranışçı Terapi İleri Düzey (Rational-Emotive & Cognitive-Behavioral Therapy Advanced) sertifikasını almıştır. DBT Becerileri Eğitimi Kılavuzu İkinci Baskı ve DBT Becerileri Eğitimi Gereçler ve İşlem Çizelgeleri İkinci Baskı kitaplarının çeviri yayın yönetmenlerinden biridir. Boylam Psikiyatri Hastanesi ve Boylam AMATEM’in 2020 yılında verdiği Klinik Uygulamada Psikoloji Okulu ve Nesnel Değerlendirme Eğitimi’nin (KUPO-N), 1. ve 2. modüllerinin eğitim koordinatörlüğünü yapmıştır.

Işık Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisansı sürecinde İstanbul Erenköy Ruh Ve Sinir Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’nin Erkek Kapalı Kliniğinde 3 ay, İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı Ve Sinir Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’nde 3 ay, İstanbul Beykoz Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nde 1 ay staj yapmıştır. Işık Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans’ını ‘Üniversite Öğrencilerinde Sıkıntıya Dayanma ve Alkol Kullanımı Arasındaki İlişkide Başaçıkmanın Rolü’ tezi ile tamamlamıştır. Okan Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji Programı’nda Doktora yapmaktadır. 2014 yılından itibaren Boylam Psikiyatri Hastaneleri’nde ve Boylam Psikiyatri Enstitüleri’nde çalışmaktadır.

Türk Psikologlar Derneği’nin (TPD) üyesidir. İleri düzeyde İngilizce bilmektedir.

Boylam Psikiyatri Hastanesi