Size yardıma hazırız : 0 312 812 00 12

Psikolog
Kutalp KÖROĞLU

1991 Ankara doğumludur. Lise eğitimini İ.D.V Özel Bilkent Lisesi’nde tamamladıktan sonra aynı yıl Yeditepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’ne girmiştir. Eğitimi sırasında Yeditepe Üniversitesi sosyal sorumluluk projelerinde çalışmıştır.

Boylam Psikiyatri Hastanesi’nin verdiği Klinik Uygulamada Psikoloji Okulu ve Nesnel Değerlendirme Eğitimi’ne (KUPO-N) katılmıştır. DSM-5 Kuramı ve Uygulama Eğitimi’ne katılmıştır. Albert Ellis Enstitüsü’nün Akılcı Duygulanım Bilişsel Davranışçı Terapi (Rational-Emotive & Cognitive-Behavioral Therapy) sertifikasını almıştır. Linehan Enstitüsü’nün verdiği Diyalektik Davranışçı Terapi (Dialectical Behavior Therapy) sertifikasını almıştır. Türk Psikologlar Derneği’nin verdiği Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI) Uygulama ve Yorumlama eğitimine katılmış ve sertifikasını almıştır. Türk Psikologlar Derneği’nin verdiği Nöropsikolojik Testler Eğitimi’ni tamamlamış ve sertifikasını almıştır. İsteklendirici Görüşme (Motivational Interviewing) eğitimine katılmıştır. Albert Ellis Enstitüsü’nün Akılcı Duygulanım Bilişsel Davranışçı Terapi İleri Düzey (Rational-Emotive & Cognitive-Behavioral Therapy Advanced) sertifikasını almıştır.

Işık Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans’ını ‘Üniversite Öğrencilerinde Sıkıntıya Dayanma ve Alkol Kullanımı Arasındaki İlişkide Başaçıkmanın Rolü’ tezi ile tamamlamıştır. Okan Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji Programı’nda Doktora yapmaktadır. 2014 yılından itibaren Boylam Psikiyatri Hastaneleri’nde ve Boylam Psikiyatri Enstitüleri’nde çalışmaktadır.

Türk Psikologlar Derneği’nin (TPD) üyesidir. İleri düzeyde İngilizce bilmektedir.

Size yardıma hazırız : 0 312 812 00 12

We are here to help you +90 312 812 00 12